Midt-Norge på web-kartet

ForumNett Online har i to driftsår kunnet vise til små, positive resultater. Nå skifter trønderne merkenavn og blir Extend, et middels stort webbyrå med 17 ansatte og større ambisjoner.

ForumNett Online har i to driftsår kunnet vise til små, positive resultater. Nå skifter trønderne merkenavn og blir Extend, et middels stort webbyrå med 17 ansatte og større ambisjoner.

Fra kontorene i Leiv Eirikssons Senter i Trondheim, Norges teknologihovedstad, ønsker træge trøndere å erobre nettverdenen.

Selskapet ble etablert i november 1996 under navnet ForumNett Online as og hadde den gang tre ansatte. I løpet av det første fulle driftsåret økte antallet til syv og omsetningen kom opp i tre millioner med et positivt driftsresultat på 55.000 kroner.

I fjor fortsatte ekspansjonen ytterligere (13 ansatte - 5,6 millioner kroner) med et positivt driftsresultat på 139.000 kroner.

I år ble søsterselskapet SmartNett AS etablert som eget søsterselskap med tre ansatte. Sammen sitter de to selskapene med en aksjekapital på én million kroner og 17 ansatte. SmartNett står bak et websted med en database i bunn av webløsningen som inneholder informasjon om alle bedrifter i Trøndelag.

Nettstedet består både av en åpen tjeneste og en medlemstjeneste der medlemmer av SmartNett kan få tilgang til mer detaljert informasjon. En av hovedhensiktene er å skape en kommunikasjon mellom medlemmene i nettet i et nettsamfunn. Offentlige etater, kommuner, interesseorganisasjoner og foreninger kan kunne benytte dette nettstedet som en informasjonskanal til næringslivet i regionen.

Extend satser da også knallhardt på integrering i forhold til kundene sine. Sammen med Regionssykehuset i Trøndelag (RIT) skal man få til et system som kan formidle informasjon enkelt over Internett uansett hvor man befinner seg i verden.

Prosedyrene på norske sykehus er ofte papibaserte, og man har nå laget et eget prosjekt som heter "Fra Perm til Skjerm". Extend legger selv 1,4 millioner i egenandel i prosjektet.

Styreformann Kjell H. Husby sier i en pressemelding at navnet extend, som på engelsk betyr å strekke seg, utvide, markerer selskapets ambisjoner.

- I næringslivet handler det nå mer enn noen gang om å være tilpasningsdyktig, fremfor alt om offensivt å ta i bruk nye metoder for å bedre informasjonsorganisering og kommunikasjon internt og eksternt for en bedrift. Vi tar vår egen medisin, sier Husby.

Adresseavisen og BN Bank står også på kundelisten.

Til toppen