JUSS OG SAMFUNN

Mildt kompromiss i Internett-striden

USA går med på å motta råd fra et nytt forum, men beholder den formelle kontrollen over Internett.

16. nov. 2005 - 08:05

Ifølge Wall Street Journal og New York Times ble det i går oppnådd enighet om et mildt kompromiss i striden rundt hvem som skal ha det avgjørende ordet i forhold til den teknologiske utviklingen av Internett.

    Les også:

Ansvaret for dette ligger i dag hos den ideelle stiftelsen ICANN som av formelle grunner er underlagt USAs handelsdepartement, uten at noen kan peke på konkrete tilfeller der dette har ført til overgrep eller utløst andre uheldige forhold. Det nærmeste man kommer, er et tilfelle i fjor der domenet «.ly» – for Libya – av en eller annen grunn falt ut av det internasjonale adresseringssystemet, og det tok fem dager å få det tilbake på plass. Selv her er det ikke gått politikk i uhellet.

Flere land, blant dem Brasil, Iran, Kina, Russland og Saudi Arabia, krever likevel at ICANN formelt underlegges et organ i FN-systemet, og at dette organet også skal kunne avgjøre tiltak mot for eksempel spam, pornografi, spionvare og fildeling, eventuelt også legge opp til ordninger som vil kunne brukes til å hemme fri meningsutveksling over nettsteder, e-post eller andre tjenester. EU fremmet et forslag som ville åpnet for et organ som overtok ansvaret som USAs handelsdepartement har i dag, uten å utvide ansvaret til disse mer politiske områdene.

Det som nå ifølge avisene på stedet ser ut til å komme ut av forhandlingene, er et kompromiss som ligger et sted mellom standpunktene til EU og USA.

Det skal ikke opprettes noe overnasjonalt organ som kan blande seg direkte opp i hvordan Internett fungerer, og USA skal heller ikke fratas sitt formelle ansvar for ICANN.

USA har derimot gått med på at det skal opprettes et «forum» der det skal være mulig å diskutere temaer knyttet til driften av Internett.

Forumet er døpt «Internet Governance Forum». Det skal være forutsatt at det kommer i gang i løpet av første kvartal 2006. Ansvaret for dette er tillagt FNs generalsekretær Kofi Annan. Hellas har tilbudt seg å være vert for den første samlingen.

Både regjeringer, frivillige organisasjoner og aktører fra privat sektor skal kunne delta på dette forumet. Forumet får ikke formell makt. ICANN har allerede en rådgivningskomite der flere land er representert, men bare USA har vetorett. Det nye forumet skal kunne diskutere temaer som nettkriminalitet, spam, sikkerhet og ytringsfrihet, i tillegg til domener, adresseringssystemer og teknologiske forhold for eksempel pålitelighet og tjenestekvalitet.

Kompromisset skal bygge på drøftelser mellom i overkant av hundre land. Den videre saksgangen er at det uttrykkes i et dokument som formelt må vedtas på World Summit on the Information Society (WSIS) som begynner i Tunis i dag.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.