Milepæl for framtidens tv-standard

Har løst viktig utfordring.

Milepæl for framtidens tv-standard
NHK viste UHDTV hos ITU i Genève 26. og 27. september i fjor. Skjermen på 85 tommer skjerm hadde det standarden definerer som 8K-oppløsning, det vil si 7680 x 4320 punkter. Det er 16 ganger så mange bildepunkter som i dagens HDTV. Lyden i 22.2 kanaler ble formidlet av 102 høyttalere. Bilde: ITU/PM Virot

Sektor for radiosamband i Den internasjonale teleunion ITU – kjent som ITU-R – har vedtatt en anbefalt spesifikasjon for en standard for ultrahøyoppløselig fjernsyn, UHDTV («ultra high definition television»).

Vedtaket er gjort i den gruppe kjent som ITU-R Working Party 6C (WP6C) og har formell status som «Recommendation». Det innebærer at de få utfordringene som gjensto etter forrige ITU-R-møtet om UHDTV – se artikkelen UHDTV-standard så godt som ferdig fra oktober i fjor – er løst.

Det eneste som gjenstår før standarden kan sies å være helt klar, er en formell godkjenning fra medlemslandenes teletilsyn.

ITU-R har arbeidet fram standarden i samarbeid med eksperter fra tv-leverandører, kringkastere og regulerende myndigheter.

Anbefalingen anviser to trinn for UHDTV, i henholdsvis 8 megapiksler (3840 x 2160 bildepunkter) og 32 megapiksler (7680 x 4320 bildepunkter). Det laveste trinnet, døpt «4K», gir fire ganger større oppløsning enn dagens beste HDTV. Det neste trinnet, døpt «8K», gir fire ganger det igjen.

Standarden inneholder også krav til farge gjengivelse, og åpner for høyere bilderater enn i dagens HDTV. Lyd formidles i en kvalitet tilsvarende 22.2 kanaler, 48 KHz og 24 bit.

Det japanske medieselskapet NHK bekrefter at de tar sikte på å lansere en prøvetjeneste i UHDTV i 2020.

ITU har lagt ut denne videoen for å forklare milepælen og hva slags forventninger man kan ha til framtidens tv: