Milepæl i Microsofts ankesak mot USAs myndigheter

Microsoft har frist til mandag 27. november for å levere ankeinstansen en skriftlig utredning på maksimalt 150 sider om hvorfor splittelsesdommen må avvises.

Microsoft har frist til mandag 27. november for å levere ankeinstansen en skriftlig utredning på maksimalt 150 sider om hvorfor splittelsesdommen må avvises.

Microsoft har samme frist for å levere dokumenter fra andre aktører som støtter selskapets standpunkt mot dommen som går ut på at Microsoft må deles i to selskaper, et for operativsystemer og et for applikasjoner. Disse dokumentene skal være på maksimalt 25 sider.

Innen 12. januar må USAs justisdepartement og 19 delstater levere sine synspunkter på anken. Microsoft kan besvare disse skriftlig innen 29. januar. Muntlige høringer foregår 26. og 27. februar.

Dokumentene vil sannsynligvis bli offentliggjort på partenes nettsteder. Se oppføringen i digitoday/bransjen Microsoft-saken for nøyaktige adresser.

Til toppen