Milepæl i strid mellom ytringsfrihet og copyright

EFF saksøker musikkindustrien og justisdepartementet i Washington for at IT-professor Edward Felten skal kunne fortelle åpent hvordan han knekket bransjens digitale vannmerking.

EFF saksøker musikkindustrien og justisdepartementet i Washington for at IT-professor Edward Felten skal kunne fortelle åpent hvordan han knekket bransjens digitale vannmerking.

Den internasjonale musikkindustrien kjemper for å beskytte opphavsretten. En av dens fremste juridiske våpen er den amerikanske loven Digital Millennium Copyright Act (DCMA) som ble vedtatt i 1998. Ifølge denne loven er det forbudt å distribuere teknologi hvis primære hensikt er å "overkomme et teknologisk tiltak" for å verne opphavsrettslig beskyttet materiale. Loven forbyr videre "forsettlig fjerning eller endring av informasjon knyttet til håndheving av copyright", blant annet vannmerker. Strafferammen er bøter på inntil 500.000 dollar og fem års fengsel.

Bestemmelsene i denne loven er ennå ikke prøvet i retten.

Musikkbransjen, ved organisasjonene Secure Digital Music Initiative (SDMI) og Recording Industry Association of America (RIAA), har bestemt seg for å bruke vannmerking og relatert teknologi fra Verance til å beskytte digitale musikkfiler mot ulovlig kopiering. I fjor utfordret SDMI hackere verden over til å fjerne Verances vannmerker fra et utvalg musikkfiler. Den som gikk av med førstepremien på 10.000 dollar var et team ledet av professor Edward Felten ved Princeton University. Med på teamet var forskere og studenter ved Princeton og Rice, samt en ansatt ved Xerox PARC.

Felten og hans team hadde til hensikt å offentliggjøre hvordan de knekket Verance-vannmerket på en åpen konferanse i april i år. Han mottok 9. april et brev fra RIAA. Der hevdet bransjeorganisasjonen at offentliggjøringen ville være et brudd mot copyright-loven fra 1998, og at Felten ville utsette seg for juridisk forfølgelse dersom han redegjorde for sin framgangsmåte på en åpen konferanse. Felten trakk innlegget sitt. SDMI hevdet etterpå at Felten aldri hadde vært truet med noe søksmål. Felten har offentliggjort brevet fra RIAA og andre dokumenter i saken på sin hjemmeside. Han viser også til at Verance har truet med et eget søksmål, uavhengig av både RIAA og SDMI.

Felten og hans team har meldt seg på en ny konferanse - 10th Usenix Security Symposium i midten av august - der de har varslet at de vil fortelle alt om knekkingen av vannmerkingen til Verance. I går kunngjorde organisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) at det har initiert en juridisk prosess der det søkes om rettslig beskyttelse mot eventuelle søksmål mot Felten på grunn av innlegget på denne konferansen. Får EFF og Felten medhold, vil forventede søksmål fra SDMI, RIAA, Verance og det amerikanske justisdepartementet ved justisminister John Ashcroft, måtte avvises. Arrangøren av konferansen - USENIX Association er en forening for spisskompetanse innen IT - har meldt seg på prosessen sammen med EFF. Princeton University uttaler at det stiller seg helhjertet bak tiltaket og at det vil bidra med hensiktsmessig støtte.

Etter amerikansk lov, kan en domstol avsi en kjennelse i en konkret sak der grunnlovsfestede rettigheter står på spill, i forkant av eventuelle spesifikke søksmål.

Felten forklarer at saken dreier seg om vern av retten til fritt å publisere forskning knyttet til digitale teknologier for å regulere tilgang til informasjon. Han hevder at en følge av musikkbransjens syn i denne saken, er å gjøre vitenskapelig framskritt på dette området ulovlig. Han er ikke tilhenger av ulovlig kopiering, men vil bidra til best mulig teknologisk vern. Åpen utveksling av forskningsresultater på dette området er også i musikkbransjens interesse. Forsøk på å hindre utveksling av forskningsresultater vil føre til at bransjen nytter teknologi som ikke holder mål, og øke faren for ulovlig kopiering.

Dette forholdet illustreres av det faktum at SDMI fornyet sin kontrakt med Verance så seint som 21. mai, trass i den vellykkede hackingen fra Felten og hans team.

Juridisk sjef Cindy Cohn i EFF sier at trusler som hindrer forskere fra å offentliggjøre sine resultater, er et klart brudd mot ytringsfriheten. Musikkbransjen kan ikke forvente at frie forskere skal måtte søke næringslivet om tillatelse til å offentliggjøre sine resultater, mener hun, og ber bransjen avslutte dette spillet.

EFF fører en annen sak, der videobransjens tilsvarende restriktive tolkning av copyright-loven fra 1998 utfordres.

Felten-saken tegner til å bli en milepæl i den amerikanske oppfatningen av forholdet mellom vern av opphavsrett og ytringsfriheten. Etter det digitoday.no erfarer, er det en utbredt oppfatning i akademiske kretser at USAs lovgivning går for langt i sitt vern av opphavsretten, og at dette utgjør en alvorlig trussel mot ytringsfriheten.

Til toppen