Militær hånd-PC gir ordre i Afghanistan

- Legg dere ned! sier USA-soldaten. Hånd-PC-en tolker straks til arabisk, pashto, dari eller urdu, og kommadoen gjaller fra høyttaleren.

USAs væpnede styrker er som amerikanere flest, språkavmektige. Kort tid etter beslutningen om å sende tropper til Afghanistan for å straffe Al- Qaida og Taliban for angrepene mot New York og Washington 11. september i fjor, bevilget det militære forskningsorganet DARPA rundt en million dollar for å finansiere et hensiktsmessig hjelpemiddel. De tenkte seg en robust hånd-PC som man kunne gjenkjenne talte standardfraser på engelsk uavhengig av taleren, og straks finne fram til den tilsvarende talte frasen på språk som arabisk, pashto, dari og urdu.


Åtte uker etter bestillingen, var prototyper på Phraselator i felten, og det ble gjort hensiktsmessige opptak i Afghanistan, av alt fra kommandorop til hjelpsomme forespørsler. Rundt tusen standardfraser er lagt inn i systemet. I mars ble de første 500 apparatene fordelt blant troppene, først og fremst i saniteten, ifølge offisielle kilder.


Foreløpig er det bare snakk om oversettelse fra engelsk til andre språk. Frasene er valgt slik at brukeren kan gi ordre, komme med saklige opplysninger, eller formulere spørsmål som krever ja/nei eller tilsvarende enkle svar - av typen "Hvor gammel er du. Vis alderen med fingrene."

Opphavet er tidligere kommandosoldat (Navy SEAL) Ace Sarich, gjennom utviklingsselskapet Marine Acoustics og salgsselskapet VoxTec. Sarich har stått for oversettelsessystemet. Det fysiske designet er gjort av Applied Data Systems som har skreddersøm av hånd-PC-er som forretningsidé.


De tekniske spesifikasjonene likner på dem til en typisk avansert hånd-PC. Det er en 206 MHz StrongARM-prosessor med 32 MB SDRAM og 32 MB Flash-minne, som drives av Microsoft Windows CE. Lydegenskapene er svært gode, og det er utviklet en liten forsterker med større høyttaler slik at apparatet kan fungere i miljøer med mye bakgrunnsstøy. Det er ellers lagt stor vekt på skjermen, på at apparatet skal tåle å brukes under vanskelige forhold, og på strømsparing. Batteriene lever tre ganger så lenge som på en Compaq iPaq.


Apparatet er også tilgjengelig for sivile, til 1500 dollar og oppover. Målgruppene er for eksempel sikkerhetspersonell, helsepersonell, internasjonal skipsinspeksjon, tollmyndigheter og internasjonale hjelpearbeidere. Voxtec tilbyr også selve oversettelsesprogramvare, til Compaq iPaq og PC, og dessuten en utviklerpakke.

Det foreligger ennå ikke planer for en eventuell toveis versjon av Phraselator.

Til toppen