Militær radar sikres mot trådløse datanett

Pentagon og Wi-Fi-produsentene er blitt enige om hvordan trådløse datanett kan bygges ut uten å ødelegge for militær radar.

Før jul ble det kjent at Pentagon hadde uttrykt bekymring for at en voldsom vekst innen offentlig tilgjengelig trådløs høyhastighets dataforbindelse, ville kunne ødelegge for militære radar. Det dreier seg om Wi-Fi-standarden 802.11a som gir 54 Mb/s forbindelse og som bruker frekvenser i 5 GHz-båndet. Dette området er ennå ikke tilgjengelig i Norge og andre europeiske land.

I juni holder International Telecommunications Union sin World Radio Conference i Genève, der det er meningen å utvide Wi-Fi-spekteret i 5 GHz-båndet fra en bredde på 300 MHz til 555 MHz. Det innebærer en radikal økning av kapasiteten i forhold til Wi-Fi-standardene 802.11b og 802.11g som bare disponerer 83 MHz bredde i 2,4 GHz-båndet.

Les også

To amerikanske senatorer, Barbara Boxer (demokrat fra California) og George Allen (republikaner fra Virginia), har fremmet et lovforslag, døpt "Jumpstart Broadband Act" som tar sikte på å legge forholdene til rette for en rask utbygging av offentlig tilgjengelige 802-11a-nettverk i amerikanske byer og tettsteder.

Pentagon frykter at dette vil medføre en så voldsom økning i trafikk i 5 GHz-båndet at militære radarer som sporer fly og skipsfart ikke vil fungere etter hensikten.

I et kompromiss som ble inngått mellom Wi-Fi-leverandørene og de militære fredag, gikk leverandørene med på å bygge inn teknologi i utstyret slik at de er i stand til å merke virksomhet fra militære radarer, og sørge for å unngå å blande sine signaler med dem fra radarene. Kompromisset spesifiserer hvor følsom denne teknologien skal være.

Som motytelse vil Pentagon ikke motsette seg økningen av radiospektrumet som 802.11a-utstyret skal kunne breie seg over.

Til toppen