BEDRIFTSTEKNOLOGI

Miljø og økonomi taler for voksskrivere

Xerox har en ny serie fargeskrivere for bedrifter, med voks i stedet for toner.

I går lanserte Xerox en ny serie fargeskrivere, eller rettere sagt flerfunksjonsskrivere, for bedriftsmarkedet: ColorQube 9200-serien.

Maskinene har typisk Xerox-funksjonalitet – utskrift, kopi, skann, faks, e-post – og kommuniserer med dokumentforvaltningssystemer over selskapets EIP (Extensible Interface Platform).

Avhengig av modell og innstilling, varierer utskriftshastigheten fra 38 til 85 sider per minutt. Første utskriftsside er klar etter 7,2 sekunder. Man kan velge mellom fire alternative utskriftskvaliteter. Utskriftsarkene kan være i formatene A3, A4 eller A5, og det finnes en rekke alternative innmatinger for høyvolum, dupleks og etterbehandling, inkludert falsing, stifting og hefteproduksjon.

ColorQube er ikke laserskrivere, men produserer utskrifter ved å legge smeltet voks på papiret. Ifølge Xerox gir dette positiv uttelling både økonomisk og for miljøet.

– Framfor alt er en voksskriver langt enklere å forholde seg til, forklarer Johnny Pettersen i Xerox Norge.

Voks krever mindre håndtering enn toner. Den leveres i form av brikker. Man fjerner emballasjen og slipper brikken i ett av fire spor, for henholdsvis svart, gult, blått og rødt. Hver farge har sin spesielle form, slik at det ikke er mulig å legge en farge i feil spor. Hvert spor kan inneholde opptil seks brikker, og man kan gjerne legge inn nye brikker mens maskinen er i bruk. Man slipper kassett, og man slipper søl. En sort brikke holder til 10 000 sider, en fargebrikke til 9 250 sider, målt etter standarden ISO/IEC 24711.

En annen fordel med voks er at det bare er én del i maskineriet som må skiftes ut regelmessig under normal drift.

I forhold til laserteknologi gir en voksskriver med denne konstruksjonen tre fordeler: enklere drift, mindre rekvisitalager, og mindre avfall. Bildene nedenfor sammenlikner en ColorQube 9200 med en tilsvarende Xerox laser flerfunksjonsskriver.

For å lagre alt man trenger til å holde en DocuQube gående i fire år med 22 000 utskrifter per måned, trengs den ene hyllen til venstre. Varene i hyllene til høyre dekker det tilsvarende behovet for en tilsvarende lasermaskin.
For å lagre alt man trenger til å holde en DocuQube gående i fire år med 22 000 utskrifter per måned, trengs den ene hyllen til venstre. Varene i hyllene til høyre dekker det tilsvarende behovet for en tilsvarende lasermaskin.

Fire års rekvisita til ColorQube 9200 teller 99 artikler som til sammen veier 99 kilogram, ifølge Xerox. I samme tidsrom krever en fargelaser flerfunksjonsmaskin 225 artikler som til sammen veier 438 kilogram.

Over fire år med gjennomsnittlig 22 000 utskrifter per måned, blir det mye avfall etter rekvisita og utskiftbare deler. Søppelhaugen etter DocuQube til venstre, etter en tilsvarende lasermaskin til høyre.
Over fire år med gjennomsnittlig 22 000 utskrifter per måned, blir det mye avfall etter rekvisita og utskiftbare deler. Søppelhaugen etter DocuQube til venstre, etter en tilsvarende lasermaskin til høyre.

Søppelhaugen etter fire års bruk av en ColorQube 9200 veier 40 kilogram. Haugen etter en fargelaser flerfunksjonsmaskin veier 370 kilogram.

Den samlede miljøgevinsten av dette er opplagt. Det samme er innsparingene på transport, lager og avfallshåndtering.

DocuQube tilhører den typen skrivere som stort sett ikke selges, men leases til sluttbruker. Utgiftene er gjerne delt i en fast månedssum, og en avgift per side. Avgiften per side avhenger av om siden skrives ut i farger eller i sorthvitt.

– Her har vi merket oss at denne modellen gjør brukere varsomme med å skrive ut i farger, sier Pettersen. – Derfor har vi lagt om til noe vi kaller «Den hybride fargeplanen».

Ideen her er at prisingen av fargesider gjøres avhengig av hvor mye farge det faktisk er brukt på hver side.

Etter den hybride fargeplanen vil sider med mye farger, altså over 8 prosent fargedekning, koste det en fargeside koster i dag, det vil si opptil 40 til 50 øre per A4-side. Sider med mellom 1,2 prosent og 8 prosent fargedekning koster så vidt over halvparten av dette, mens sider med mindre enn 1,2 prosent fargedekning takseres til sorthvit pris.

– Programvare i maskinen klassifiserer utskriftssiden etter disse terskelverdiene i tre grupper. En side som er sorthvitt bortsett fra en logo og en overskrift, vil havne i kategorien «nyttige farger» fordi fargedekningen er under 1,2 prosent. Den vil følgelig ikke lenger faktureres som fargeside, men som sorthvitt side.

En side med mellom 1,2 prosent og 8 prosent fargedekning har typisk farge i logo og overskrift, samt et lite bilde og farget bakgrunn på en del av teksten.

– Den havner i kategorien «daglige farger» og betaler halv pris. Bare sidene med «uttrykksfulle farger» faktureres til full fargesidepris.

Xerox har laget denne inndelingen etter å ha hentet inn data fra hvordan fargeskrivere faktisk brukes hos kunder. Observasjonen er at bare 25 prosent av utskriftssidene havner i kategorien «uttrykksfulle farger». 65 prosent er av typen «daglige farger», mens 10 prosent havner i kategorien «nyttige farger».

Den nye prismodellen innebærer derfor redusert pris på 75 prosent av sidene som man tidligere måtte betale full fargepris på.

Xerox håper at den nye prismodellen vil øke andelen sider som skrives ut i farger: Dagens brukerdata viser at 85 prosent av sidene som skrives ut på fargeskrivere, ikke bruker farger overhode.

– Kundeundersøkelser viser at kostnaden er den viktigste forklaringen på at bare hver sjuende utskrift er i farger. Med den nye prismodellen skulle dette hinderet være avskaffet.

Pettersen mener at de vesentlig av de øvrige motforestillingene mot fargeutskrifter – for lav hastighet (34 prosent av bedriftene) og for kostbart utstyr (33 prosent) – også er imøtegått med DocuQube-skriverne.

Et siste moment som ifølge Pettersen taler for å velge voks framfor laser, er utskriftskvalitet. Smeltet voks dekker bedre enn toner, særlig i mer porøst papir. Man får derfor glansede utskrifter, selv på resirkulert papir.

    Les også:

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.