Miljødeklarasjon for PC

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) annonserte tirsdag miljødeklarasjoner for PC, kopimaskiner, telefax og skrivere. Hensikten er å gjøre det mulig å rangere IT-produkter i henhold til grad av miljøvennlighet. Deklarasjonene vil blant annet gjøre det enklere for forbrukerne å velge miljøvennlige IT-produkter.

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) annonserte tirsdag miljødeklarasjoner for PC, kopimaskiner, telefax og skrivere. Hensikten er å gjøre det mulig å rangere IT-produkter i henhold til grad av miljøvennlighet. Deklarasjonene vil blant annet gjøre det enklere for forbrukerne å velge miljøvennlige IT-produkter.

Tirsdag lanserte Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) miljødeklarasjoner for IT-utstyr som PC, skrivere, telefax og kopimaskiner. Hensikten er å gi forbrukere, leverandører, og anbudssøkere et sett med kriterier for å kunne klassifisere IT-produkter i henhold til miljøvennlighet. Deklarasjonene er ikke ment som et alternativ til miljømerking, i henhold til KDL.

Deklarasjonene består av en kombinasjon av lovkrav og frivillige krav og er basert på internasjonale standarder. Deklarasjonene omfatter rundt 40 ulike miljøegenskaper som f.eks. miljøtilpasset konstruksjon, energiforbruk, lydegenskaper, utslipp, gjenvinningsmuligheter, elektromagnetiske karakteristika og CE-merking.

KDLs søsterorganisasjon i Sverige, Sito (Svenska IT-föreningens Organisation), har fått gjennomslag hos 75 prosent av PC-leverandørene og 90 prosent av kopimaskinleverandørene for tilsvarende deklarasjoner i Sverige. De svenske kravene, som har vært utgangspunktet under utviklingen av de norske deklarasjonene, ble innført i vår. Private og offentlige innkjøpsorganisasjoner har begynt å legge deklarasjonene til grunn for miljøvurderinger ved anbud. KDL har utviklet deklarasjonene i samarbeid med mange organisasjoner og hevder å ha fått meget positive tilbakemeldinger fra deltakerne i høringsrunden.

Ordningen fungerer ved at leverandørene fyller ut deklarasjoner for hvert enkelt produkt og leverer til KDL. Selskaper som ønsker å bruke deklarasjonenen, må løse lisens hos KDL. Ordningen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer i KDL.

Til toppen