Miljøorganisasjon utfordrer IT-bransjen

Greenpeace-sjef Bente Myhre Haast vil ha dokumentasjon fra IT-bransjen på gevinsten av miljø-tiltak.

Bente Myhre Haast, Greenpeace-sjef
Bente Myhre Haast, Greenpeace-sjef

Greenpeace-sjef Bente Myhre Haast vil ha dokumentasjon fra IT-bransjen på gevinsten av miljø-tiltak.

IT-bransjen ønsker en grønn profil og mener å ha mye å bidra i forhold til å produsere energisparende bokser og å bruke videokonferanser som sparer dyre flyreiser og store CO2 utsipp.

Men mange hevder at det hele er en bløff og at strømregningene og reisebudsjettet bare fortsetter å vokse.

Tidligere i sommer har miljøorganisasjonens leder Bente Myhre Haast uttalt at elektronikkbransjen har et avgrenset syn på problemet. Nylig kom IKT-Norge med rapporten «Vi kan, vi vil og vi skal – teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer». Da svarte Haast med å peke på at det produseres mer utstyr nå enn før.

Dette utsagnet har satt sinnene i kok hos IT-bransjen. Blant dem er daglig leder Hans Johan Tofteng i Avikom som mener miljøorganisasjonen Greenpeace har et grunt syn på grønn IT.

    Les også:

I et telefonsamtale med digi.no forteller Haast hvordan hun ønsker et virkelig bilde av sannheten.

- Vi har uttalt at rapporten er veldig smal i forhold til det IT-bransjen hevder å kunne spare. Vi ønsker å utfordre IKT-Norge og internasjonale IT-organisasjoner med å ta med hele livssyklusen når de gjør beregninger. Vi ønsker anslag på enerigbruken og CO2-utslippene, hvor mye innsparingen flyreiser og bilkjøring ligger på før vi er oppe i det gevinsten de nye produktene kan gi, sier Haast til digi.no.

Hun reagerer på at rapporten ikke omtaler miljøutfordringer ved produksjon, distribusjon eller resirkulering av avfall.

- Hvor mange videokonferansmøter må til for å nå en uttelling fra lange flyreiser? Hvor går grensen for produksjon av utstyr i forhold til den energiinnsparingen bransjen forespeiler? Vi savner bredden i rapporten, fastslår Haast.

Hun berømmer likevel bransjen for deres åpenhet og er glad for å ha fått invitasjon til et medlemsmøte i IKT-Norge om miljø.

Til toppen