Millenniumlusa koster 2,5 billioner kroner

Verdens utgifter til å fikse datasystemer til å håndtere overgangen til det nye millenniet vil havne rundt 2500 milliarder kroner.

Verdens utgifter til å fikse datasystemer til å håndtere overgangen til det nye millenniet vil havne rundt 2500 milliarder kroner.

Det er analysebyrået International Data Corporation (IDC) som har utført regnestykket, som viser at næringsliv og myndigheter verden over vil svi av 311 milliarder dollar - eller 2488 milliarder norske kroner - på å løse år 2000-problemet.

IDC-rapporten anslår at det bare i år brukes 97 milliarder dollar til formålet - omlag 776 milliarder kroner.

I årene 1995 til 1998 ble det investert 184 milliarder dollar (1,47 billioner kroner), og dessuten må en regne med kostnader på nærmere 30 milliarder dollar (240 milliarder kroner) i 2000 og 2001, anslår IDC.

Overslaget er basert på data IDC har samlet inn fra hele 20.000 IT-sjefer og teknologer, og omfatter utgifter til videreutdanning av egne ansatte, tjenestekjøp og oppgraderingskostnader relatert til maskin- og programvare for å fikse millenniumslusa.

Totalbeløpet på 2,5 billioner kroner inkluderer ikke kostnader tilknyttet eventuelle rettslige Y2K-tvister, ei heller utgifter til ordinær IT-oppgradering.

Et annet analysebyrå, velrenommerte Gartner Group, har tidligere publisert kostnadsoverslag for å forberede overgangen til 2000 som spenner fra 2,4 billioner kroner til 4,8 billioner kroner.

(Kilder: IDC og Bloomberg)

Til toppen