Milliard-krav mot hacker-konge

I 1995 anslo Sun, NEC, Nokia, Novell og Fujitsu at Kevin Mitnick hadde påført dem tap på over to milliarder kroner. Men tapene står ikke i regnskapene, og aksjonærene vet ingenting.

I 1995 anslo Sun, NEC, Nokia, Novell og Fujitsu at Kevin Mitnick hadde påført dem tap på over to milliarder kroner. Men tapene står ikke i regnskapene, og aksjonærene vet ingenting.

Tallene står i brev som disse selskapene stilet til det amerikanske statspolitiet FBI i februar 1995, da Kevin Mitnick ble arrestert. De er offentliggjort på nettstedet 2600: The Hacker Quarterly. I likhet med andre talerør for datakyndige i opposisjon til det etablerte miljøet, krever nettstedet at Mitnick frigis.

Mitnick ble kjent skyldig for flere uker siden, som ledd i et forlik der han godtar fem års fengsel, altså ett år utover det han allerede har sittet, og at eventuelle inntekter avledet fra hans hackervirksomhet skal tilfalle ofrene. Formelt faller dommen 14. juni.

I neste uke skal retten ta stilling til hva slags erstatninger Mitnick skal betale. Pro-Mitnick-leiren frykter at erstatningsbeløpet skal beregnes med utgangspunkt i det ofrene hevder å ha tapt. Derfor pekes det nå på at tapsanslagene i brevene til FBI ikke er gjengitt i andre dokumenter fra ofrene. At beløpene ikke står i regnskapene og at aksjonærene heller ikke er informert, betyr at tapsanslagene enten er falske, eller at selskapene har begått lovbrudd ved å forfalske regnskap og føre aksjonærer bak lyset.

Slik er tapsanslagene:

  • Sun ble tappet for kildekoden til Solaris i juni 1993. Kodens verdi anslås til 80 millioner dollar. Det svarer til det lisensoppgjøret med AT&T kostet Sun i 1994.
  • NEC ble tappet for programvare til en mobiltelefon. Programvaren er verdsatt til utviklingskostnaden, 1,75 millioner dollar
  • Nokia ble tappet for programvare, og led ytterligere tap fordi interne nettverk måtte stenges i en uke. Eksterne nett ble stengt i én måned. Utviklingskostnadene for den stjålne koden er anslått til 7,5 millioner dollar. Nettverksproblemene førte til 7,5 millioner dollar i tap i form av tapt utviklingstid, og 120 millioner dollar i tapt omsetning fordi ny teknologi ble forsinket på vei til markedet.
  • Novell ble lurt til å utlevere kildekode til NetWare, og anslår tapet lik utviklingskostnadene, det vil si 75 millioner dollar.
  • Fujitsu ble tappet for kildekode til en bestemt telefon. Utviklingskostnadene ble anslått til 2,1 millioner dollar. Samtidig opplyste Fujitsu at det ville koste over 5,5 millioner dollar å oppgradere alle telefonene av denne typen dersom det viste seg at Mitnicks inngripen hadde kompromittert kildekoden.

I sum blir dette såvidt i underkant av 300 millioner dollar.

Et vektig argument mot at Mitnick skal stå ansvarlig for dette beløpet, er at ofrene ikke mistet kildekoden de ble tappet for. De hadde full og kontinuerlig tilgang til koden, som de videreutviklet uanfektet av Mitnicks virksomhet - unntatt i Nokias tilfelle. Ifølge Los Angeles Times har Mitnick selv påpekt at om du rapper en kulepenn fra en forretning, blir du ikke holdt ansvarlig for alle kulepennprodusentens utgifter til utvikling og markedsføring av dette produktet.

Til toppen