Milliard-minus i Fast Search & Transfer

Det koster å spise kirsebær med de store: Fast skriver seg ned til et underskudd på 2,5 milliarder kroner i årets første seks månder.

Det koster å spise kirsebær med de store: Fast skriver seg ned til et underskudd på 2,5 milliarder kroner i årets første seks månder.

Børsaktuelle Fast Search & Transfer la i dag frem sitt resultat for årets første seks måneder, det vil si per 30.06.00.

Underskuddet etter belastninger for nedskrivning av egenkapitalen ble på i overkant av 2,5 milliarder kroner. Ser man bort fra den omtalte nedskrivningen blir underskuddet på rundt 165 millioner kroner.

Nedskrivningen skyldes ifølge selskapet en kursdifferanse på aksjen i perioden fra avtalen med Lycos og Dell ble inngått til denne avtalen ble godkjent av aksjonærene. Selskapet forventer en ytterligere nedskrivning på rundt 65 millioner kroner i denne forbindelse.

Inntektene i perioden var i underkant av 12 millioner kroner. I tillegg sier selskapet at de har utfakturert rundt 58 millioner kroner for inntektsføring i senere perioder.

Selskapet hadde per 30. juni en egenkapital på i overkant av 200 millioner kroner. I forbindelse med børsintroduksjonen er det planlagt en emisjon på inntil halvparten av dagens aksjekapital.

I forbindelse med regnskapsfremleggelsen sier selskapet at intensjonene om å søke børsnotering i Oslo og på Nasdaq innen årsskiftet ligger fast.

Til toppen