Milliard-seier for Telenor i skattekrangel

Telenor har vunnet en skattetvist som gir Jon Fredrik Baksaas 2,4 milliarder ekstra i lommeboken dersom staten ikke anker.

Telenor har vunnet en skattetvist som gir Jon Fredrik Baksaas 2,4 milliarder ekstra i lommeboken dersom staten ikke anker.

Telenor og staten, selskapets største eier har i lengre tid kranglet om skatteregler rundt et salg av Sonofon-aksjer. Nå har Oslo Tingrett gitt Telenor medhold i saken, og det er ikke småpenger det dreier seg om.

Telenor fikk gitt medhold i at konserninternt salg av aksjene i Sonofon Holding A/S har realisert et skattemessig tap på ca. 8,6 milliarder kroner.

Dette innebærer at skatten for Telenor-konsernet, for inntektsåret 2001, reduseres med ca. 2,4 milliarder kroner. Telenor er ikke kjent med hvorvidt Staten vil anke dommen. Ankefristen er en måned. Telenor vil ikke inntektsføre skatten før dommen blir endelig, skriver selskapet i en børsmelding.

Til toppen