Milliardbehov avklares neste uke

Styret i Telenor overlater til bedriftsforsamlingen å avgjøre om Telenor skal be om flere milliarder kroner for at selskapet skal kunne ivareta sine investeringsplaner.

Styret i Telenor overlater til bedriftsforsamlingen å avgjøre om Telenor skal be om flere milliarder kroner for at selskapet skal kunne ivareta sine investeringsplaner.

Telenor har et uttalt investeringsbehov på mellom 6 og 8 milliarder kroner hvert år fram mot år 2001. Dette inkluderer flere store prosjekter i utlandet, der engasjementet i Viag Interkom hittil kan se ut til å være det mest omfattende. Sammen med British Telecom skal Telenor investere 30 milliarder kroner i et nytt tysk mobiltelefonnett, der Telenors andel er 10 prosent. Andre prosjekter som trekker penger er mobilprosjekter i Hellas, Bangladesh, Irland, mens mulighetene for engasjement i Italia og Østerrike er svært sannsynlige. I tillegg kommer minst to nye Thor-satellitter hvorav den ene er i produksjon og den andre på tegnebrettet.

Vel halvparten av investeringsbehovet til Telenor skaffer selskapet selv gjennom egen kontantstrøm etter selskapets avskrivninger. Det er den andre halvparten som Telenor søker dekt av sine eiere.

Bedriftsforsamlingen møtes 1. juli.

Til toppen