Milliarder flyr i budkrig om lagringsspesialist

EMC overbyr Netapp i et forsøk på å sikre seg en leder innen deduplisering.

Milliarder flyr i budkrig om lagringsspesialist

EMC overbyr Netapp i et forsøk på å sikre seg en leder innen deduplisering.

For ti dager siden ble det kjent at Netapp, en stor aktør innen bedriftslagring og en av de største konkurrentene til EMC, ønsker å kjøpe Data Domain, en spesialist på en lagringsteknologi som antas å få stadig større betydning i årene som kommer: deduplisering.

Netapp og Data Domain var i prinsippet enige om en overtakelse på 25 dollar per Data Domain-aksje, i en avtale som netto vil koste Netapp 1,5 milliarder dollar.

I går overrasket EMC ved å tilby å kjøpe alle utestående aksjer i Data Domain for 30 dollar per aksje, til sammen 1,8 milliarder dollar.

Mens Netapps bud er en blanding av likvider og aksjer, er EMCs bud bare likvider. Det er også fritt for forbehold, og legges ut straks. EMC vil gjøre Data Domain til en egen avdeling, og beholde dagens ledelse. Verken Data Domain eller Netapp har hittil kommentert budet fra EMC.

Børsen hadde nok i går en formening av at noe var i gjære: I løpet av dagen steg Data Domain-aksjen fra 25,47 dollar til 26,35 dollar. Da EMCs bud ble kjent, hoppet kursen opp til 30,65 dollar. 20. mai, da Netapp la fram sitt bud, lå Data Domain-aksjen på 17,91 dollar. På ti dager har kursen altså steget med over 70 prosent.

Innen datalagring betyr deduplisering at man ikke lagrer eller arkiverer overflødige kopier.

Grovt sett er det to alternativer innen deduplisering: Man kan deduplisere ved kilden, altså ved applikasjonen der data framstilles, eller man kan deduplisere ved målet, altså der data lagres.

EMC tilbyr i dag kildededuplisering, i en produktserie kalt Avamar. Denne omfatter både maskinvare og virtuelle dedupliseringsmaskiner. EMC har også måldeduplisering i sine Disk Library (DL) produkter for backup uten tape, også kalt «virtual tape libraries».

Data Domain har derimot konsentrert seg om måldeduplisering.

EMC mener en kombinasjon av disse to teknologiene vil åpne store muligheter i framtiden, og innebære at markedet for Data Domains produkter vil utgjøre over en milliard dollar globalt i 2010. I regnskapsåret 2007–2008 omsatte Data Domain for 274 millioner dollar.

I en presentasjon lagt fram i går kveld, norsk tid, framstilte EMC forholdet mellom kilde- («source dedupe») og måldeduplisering («target dedupe») slik:

Kildededuplisering er altså mest effektiv i virtualiserte miljøer, i distrikts- og avdelingskontorer, og når data skal sikres på pc-er og andre «rand-enheter» i nettverket. Man kan for eksempel tenke seg at det samme dokumentet er lagret på 50 ulike pc-er. Det er ikke nødvendig at hver kopi havner i den sentrale sikkerhetskopien. Det er nok å vite hvilke pc-er som har en kopi, og hvilke lokale endringer det er gjort på de ulike kopiene.

Måldeduplisering er mest effektiv i store miljøer, og kan brukes i spann med eksisterende backupløsninger: Dette har vært Data Domains marked, og der de utfordrer EMC.

EMC framstiller en ideell kombinasjon av deres og Data Domains deduplisering slik, under overskriften «neste generasjons backupløsninger»:

    Les også:

Til toppen