Milliarder kan spares på digital byggsøk

Digital forvaltning øker og miljøvernminister Børge Brende tror han kan spare over tre milliarder kroner på et system.

Digital forvaltning øker og miljøvernminister Børge Brende tror han kan spare over tre milliarder kroner på et system.

Selv om Oslo kommune har redusert behandlingstiden for plan- og byggesøknader med 75 prosent, er saksbehandlingen fortsatt for komplisert og tar for lang tid.

Dette ønsker e-Norge å gjøre noe med. Miljøvernminister Børge Brende åpnet denne uken pilotprosjektet «Byggsøk», som er et samarbeid mellom sentral og lokale myndigheter.

Brende forteller til Aftenposten at det kan være milliarder å spare på prosjektet.

Bare beregninger i prosjektet KanEnergi 2001, viser et årlig innsparingspotensial på mellom 3 og 3,5 milliard kroner årlig ved en mer effektiv plan- og byggesaksprosess.

Brende mener at elektronisk saksbehandling vil revolusjonere arbeidet som tidligere har vært preget av bunkevis av dokumenter.

Oslo kommune har allerede kommet langt i å effektivisere behandlingen av plan- og byggesøknader ved at plansøknader kan sendes inn elektronisk.

I perioden 1999 til 2003 ble den gjennomsnittelige behandlingstiden redusert med 75 prosent, fra 183 dager til 56 dager.

Det nye elektroniske verktøyet tilgjengeliggjør informasjon om eksisterende saker og planer. Reguleringskart og foto kan bestilles døgnet rundt og kundene får informasjon om etatens arbeid og saksbehandlingsprosessen.

Byggsøk er et ledd i Regjeringens e-Norge satsing. Miljøverndepartementet har bevilget seks millioner kroner til prosjektet.

Til toppen