Milliarder på spill for Evry

Storbank søker alternativ.

Cathrine Klouman er IT-direktør i DNB. Nå er hun i full gang med å sjekke leverandørmarkedet for IT-tjenester. Avtalen med Evry går ut 2014.
Cathrine Klouman er IT-direktør i DNB. Nå er hun i full gang med å sjekke leverandørmarkedet for IT-tjenester. Avtalen med Evry går ut 2014. (Bilde: Stig B. Fiksdal/DNB)

Storbank søker alternativ.

DNB har begynt å sondere markedet for leverandører av IT-driftstjenester. Deres eksisterende kontrakt, som ble inngått med Evry i 2009, går ut i 2014. Denne kontrakten hadde en verdi på hele 3,8 milliarder kroner.

Etter det digi.no kjenner til har DNB hatt en rekke av de største systemintegratorene inne i innledende forhandlingsrunder. Bank-giganten går til markedet med del-kontrakter så det kan bli en rekke forskjellige leverandører som får oppdraget.

Høy verdi

Alle de store er representert i de innledende rundene og interessen fra internasjonalt hold er stor. En kontrakt med Norges klar største bank har svært høy verdi – særlig for en utenlandsk aktør som vil ta en posisjon i det nordiske markedet.

I dag er det Evry som er den største leverandøren i det norske bankmarkedet. Men dersom de skulle miste DNB til et konkurrerende selskap vil det kunne få konsekvenser for selskapets posisjon som den klart ledende aktøren i norsk finansmarked.

Outsourcing
Evrys kontrakt med DNB, opprinnelig vunnet av EDB Business Partner i 2009, omfatter sentrale driftstjenester og infrastruktur samt drift av nettbank, kjernebank, betalingsformidlingsløsninger og andre sentrale bankssystemer og applikasjoner.

Et kjernespørsmål knyttet til DNB, og det norske bankmarkedet, er muligheten for outsourcing. I hvor stor grad kritiske systemer kan driftes fra utlandet er også et viktig kostnadsspørsmål. Men Finanstilsynet har i flere omganger påpekt risikoen som ligger i denne tye tjenesteutsetting.

I sin risiko- og sårbarhetsanalyse for 2011 skriver Finanstilsynet følgende:

«Finanstilsynet ga i rundskriv 14/2010 retningslinjer for utkontraktering av IT-oppgaver i bankene til lavkostland. Generelt er det høy risiko forbundet med utflytting av oppgaver knyttet til drift av betalingstjenester og kjerneløsninger. Etter Finanstilsynets oppfatning er det en forutsetning at finansforetaket ikke utelukkende baserer seg på risikoanalyser utført av nevnte aktører, men gjør egne analyser.»

Last ned rapporten her (pdf):

Misfornøyde banker

I den samme rapporten fremkommer det også at bankene generelt er heller misfornøyde med sine leverandører. Da rapporten kom kunne digi.no sitere følgende:

- Gjentakende forsinkelser og fravær av bidrag til analyser og kreativitet fra leverandøren stopper foretakenes ønske om innovasjon og nyutvikling av produkter. Mange foretak ser seg etter hvert om etter andre samarbeidspartnere, meldte Finanstilsynet.

Hvilke banker som er misfornøyde ble imidlertid ikke nevnt i tilsynets rapport.

–Naturlige sonderinger

Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DNB, bekrefter til digi.no at de har startet prosessen med å en ny IT-avtale men kan ikke kommentere detaljer om hva banken gjør annet enn de har startet sonderingene.

– Vi har en avtale som går ut i 2014 og da er det naturlig at vi starter sonderingene tidlig, sier Midteide til digi.no.

Hard konkurranse

Dersom Evry skulle miste kontrakten med DNB vil de være et betydelig tap for selskapet. Det betyr at flere milliarder kroner forsvinner fra topplinjen til selskapet, som sliter med svake marginer og dårlig lønnsomhet i det norske markedet.

Samtidig er de internasjonale aktørene svært fristet av å få et fotfeste i markedet. Kampen om DNB-kontrakten kommer derfor til å bli knallhard.

Interessert i Finans og IT? Da bør du sjekke ut programmet på digi.no sitt neste toppmøte.

    Les også:

Til toppen