Milliardkontrakt blir tapssluk for tilbydere

Milliardkontrakt blir tapssluk for tilbydere

Regjeringen ønsker ny utredning i nødnettsaken. Det kan koste tilbyderne dyrt.

Nødnettprosjektet kan nå forsinkes av Regjeringen som ønsker en ny utredning av saken.

    Les også:

Dette skjer etter at nødnettprosjektet har brukt ett år på å finlese og evaluere snaue 2000 sider fra hver av konkurrentene mot rundt fire tusen krav.

En Siemens-ledet allianse støttet av Motorola, BaneTele, Kongsberg DC, Zenitel og Frequentis, konkurrerer mot en gruppe ledet av EADS med støtte fra Telenor, Eltel Networks, Thales og TConnect.

Innstillingen fra nødnettprosjektet skulle være klart innen juni, men ble utsatt til 25. september. Da ble det sendt over til Justisdepartementet. Nå ligger saken hos Regjeringen med kulturminister Trond Giske som settestatsråd i saken.

Regjeringen skal ikke være villige til å ta en avgjørelse – men ønsker seg i stedet en ny utredning av saken.

Nå fortviler tilbyderne, som har brukt store ressurser på anbudsprosessen.

Prosjektansvarlig Terje Hoemsnes i Siemens forteller til digi.no at anbudsjobben med underleverandører har kostet 30 millioner kroner. Det siste halve året har gått med til tøffe forhandlingsmøter og lange dager og kvelder.

Hoemsnes antyder at det i alt er 30 ansatte som er dedikert til jobben. Nå frykter han at flere av de kontraktsansvarlige enten må settes på andre oppgaver eller sies opp. Dermed kan både kontinuitet og spesialkompetanse gå tapt.

– Vi har ikke råd til å ha så mange mennesker på denne kontrakten i påvente av en utredning fra Regjeringen som i verste fall kan trekke ut ett år, sier Hoemsnes.

Han mener det hele er meningsløst og svært lite samfunnsøkonomisk tenkt fra Regjeringens side. Han håper at bestemmelsen vil bli tatt senest om noen få uker, uansett utfall.

Selve utredningen av nødnettprosjektet startet hele ti år tilbake.

– Dersom dette drar ut i tid vil mye av det arbeidet vi har gjort være bortkastet. Vi har hatt en ekstrem presset arbeidssituasjon, og prosjektet har vært grundig utredet fra våre kontraktsansvarlige som nå besitter detaljkunnskap og spesialkompetanse. Dette står nå i fare for å gå tapt, sier en fortvilet prosjektansvarlig.

Siemens må uansett legge til side tilbudsprosjektet som nå blir kjørt på sparebluss.

Opptil 50 personer har vært med i evalueringsprosessen, og det er grunnlag for å tro at også Eads kan ha brukt tilsvarende 30 millioner kroner til å utarbeide sitt anbud.

Det skal først og fremst være SV som ønsker en ny evaluering av prosjektet.

I SV ønsker man at EADS ikke får kontrakten fordi selskapet inntil i vår hadde et datterselskap som blant annet produserte klasebomber og atomvåpen. EADS er også blitt kastet ut av Pensjonsfondet. Siemens heftes av at forsvarspersonell skal ha mottatt gaver og reiser i forbindelse med IKT-kontrakter til Forsvaret.

Til toppen