Milliardkontrakt klar for evaluering

Hvem som skal slåss om milliardkontrakten for å få bygge det nye nødnettet blir klart på mandag.

Hvem som skal slåss om milliardkontrakten for å få bygge det nye nødnettet blir klart på mandag.

Etter nesten 10 års utredning, vedtok Stortinget i desember å bygge et felles, digitalt nødnett som skal være ferdig utbygd i 2009.

Fristen for være med på prekvalifiseringen av Norges digitale nødnett går ut på mandag, og mange sikler på milliardoppdraget.

Nysgjerrighet og interessen har åpenbart vært stor. Ifølge prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet har et femti-talls bedrifter bedt om innsyn i prekvalifiseringsdokumentene. Denne fristen gikk ut forrige mandag.

Nå gjenstår den store evalueringsjobben, som starter mandag neste uke. Ni personer fra henholdsvis Justisdepartementet og de tre nødetatene brann, politi og helse skal jobbe med evalueringen framover.

Justisdepartementet ønsker i utgangspunktet en totalleverandør, men tar høyde for at det vil bli to forskjellige leverandører på henholdsvis nettet og kontrollrommene som skal integrere og styre sambandet mellom nødetatenes enheter.

I alt 230 enheter skal kobles sammen og integreres mot dataterminaler. 60 av enhetene er relatert til brann og politi, mens resten er helseenheter som legevakt, akuttmottak og ambulanse.

- Vi har en god oversikt over nettleverandører, mens leverandører av kommunikasjonsutstyr kan være langt flere og kan godt godt være både mellom 10 og 15, sier Lyngstøl til digi.no.

Han holder fast ved at staten legger opp til en teknologinøytral anbudskonkurranse og at det vil bli en avveining mellom Tetra-nett, Tetrapol og CDMA-nett. Nødnettprosjektet har i tillegg fått skissert enkelte spesialløsninger.

Utfordringen for evalueringsteamet blir å sette sammen et lag som kan gi det beste totaltilbudet. Lyngstøl har fått de norske anbydere som forventet, og også utenlandske aktører med erfaring fra tilsvarende teknologi og implementeringer.

Nå skal evalueringsteamet gå igjennom 2.000 sider spesifikasjon og opptil 150 spørsmål på interessentene som skal behandles i et dataverktøy og knyttes opp mot kriterier Stortinget har satt.

Lyngstøl holder kortene tett til brystet og vil ikke røpe om utvelgelsen vil rette seg mot teknologi-erfaring fra tilsvarende prosjekter i utlandet eller mot lokal forankring, språk og kultur.

- Vi får håpe at vi klarer å sile ut de mest åpenbare for å unngå å drukne i arbeid, sier Lyngstøl.

Han antyder at evalueringsjobben vil skje fortløpende over hele året med oppfølging og kontraktsforhandlinger med interessentene. Den endelige vinneren vil være avgjort ved årsskiftet.

- Vi skal gå gjennom en ryddig prosess, der alle skal føle seg rettferdig behandlet, sier Lyngstøl til digi.no.

Leverandøren som vinner vil fra neste år gå gjennom svenneprøven som innebærer opprigging og testing av nett i 54 kommuner på Østlandet. Erfaringen vil senere bli implementert i resten av Norge. Nødnettet skal være endelig operativt i 2009.

Store deler av 2007 vil gå med til evaluering av nødnettet på Østlandet.

Til toppen