Milliardkontrakt skal snart deles ut

Forsvaret skal samle alle sine datasystemer i et system. Hvem får milliardprosjektet - IBM/SAP eller Accenture/IFS?

Forsvaret skal samle alle sine datasystemer i et system. Hvem får milliardprosjektet - IBM/SAP eller Accenture/IFS?

Det nærmer seg tildeling av en av de største IT-kontraktene hittil i Norge. Ifølge en kilde digi.no har snakket med faller avgjørelsen tas allerede på fredag. Trolig vil vinneren offentliggjøres i løpet av oktober, får digi.no indikert.

Kontrakten kommer fordi alle forsvarets økonomi- og administrasjonssystemer skal samles i et felles system. I dag sitter Hæren, Luftforsvaret , Heimevernet og Sjøforsvaret på hvert sitt. Dette gjør det vanskeligere å styre Forsvaret, og det øker driftskostnadene.

Stortinget ba Forsvaret allerede i 1996 å slå sammen sine IT-systemer for å spare penger. Prosjektet har vært møtt av stor intern motstand og utsettelser, blant annet på grunn av ryddejobben Forsvaret måtte gjøre før år 2000-skiftet. Men nå presses prosjektet igjennom.

Kontrakten har trolig en totalverdi på over én milliard kroner, men mesteparten av dette budsjettet vil gå med til omstillingstiltak. Kampen står nå mellom to aktørerer, Accenture (tidligere Andersen Consulting), IBM Norge.
Dette skal Golf inneholde:
Ledelsesinformasjon
Budsjett
Lønnsadministrasjon
Regnskap
Materiellforsyning
Anskaffelser
Materiellregnskap
Individ-/flåtestyring
Vedlikehold

Mulige tilleggsdeler:
Ressursstyring og -analyse.
Virksomhetsplanlegging og -styring.
Personell og vernepliktadm.
Løsning for eiendom, bygg og anlegg
Outsourcing av drift
- IBM Norge tilbyr en SAP-løsning, mens Accenture tilbyr en løsning fra svenske IFS. Oracle er dermed ute av kampen om hovedkontrakten, bekrefter Forsvarets leder for det såkalte Golf-prosjektet, Kjell-Ove Orderud Skare, overfor digi.no.Tidligere fortalte Orderud Skare til digi.no at kontrakten skulle tildeles i løpet av juni eller juli, men nå sier han "i løpet av høsten" og forklarer at avgjørelsen blir en del av statsbudsjettet for 2001.

Forsvaret i de fleste vestlige land arbeider med en lignende konsolidering av sine datasystemer. I Finland valgte man denne uken SAP, slik Danmark gjorde i fjor. Den britiske hæren kjøpte nylig fra IFS, men dette var bare en løsning for materialadministrasjon.

Til toppen