Milliardkrav etter telesprekk

France Telecom vil kreve Deutsche Telekom for en milliarderstatning (i euro) for å ha brutt telealliansen mellom de to selskapene til fordel for en fusjon med Telecom Italia. Om den amerikanske samarbeidspartneren Sprint også ønsker erstatning fra det tyske selskapet kan dette bli svært dyrt.

France Telecom vil kreve Deutsche Telekom for en milliarderstatning (i euro) for å ha brutt telealliansen mellom de to selskapene til fordel for en fusjon med Telecom Italia. Om den amerikanske samarbeidspartneren Sprint også ønsker erstatning fra det tyske selskapet kan dette bli svært dyrt.

France Telecom og Deutsche Telekom har siden 1996 samarbeidet sammen med amerikanske Sprint i det internasjonale joint venturet Global One. Det tyske og franske teleselskapet kjøpte så sent som i år to prosent av aksjene i hverandres selskap for å befeste sin europeiske allianse. To prosent var tydeligvis for lite forpliktende, for uten først å ha konsultert med France Telecom valgte Deutsche Telekom for få uker siden å offentliggjøre fusjonsplaner med Telecom Italia.

France Telecom sto tilbake som en forsmådd brud. Ikke bare hadde selskapet som en følge av samarbeidet trukket seg helt ut av det tyske telemarkedet, men det hadde også regnet med det tyske selskapet som samarbeidspartner innenfor en rekke europeiske teleprosjekt, der det italienske mobilselskapet Wind er det største og viktigste.

Det franske teleselskapet mener Deutsche Telekom har gjort seg skyldig i avtalebrudd og det vil koste penger. Ifølge selskapet flere milliarder euro.

Allerede har France Telecom og det italienske selskapet Enel SpA, som sammen med Deutsche Telekom eide det italienske mobilselskapet Wind, stevnet det tyske selskapet for en italiensk rett med krav om økonomisk kompensasjon fordi Telekom må trekke seg ut av selskapet ved en fusjon med Telecom Italia. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg ble det tyske selskapets ansatte i Wind bedt om å holde seg hjemme da fusjonsplanene ble gjort kjent.

Selv om en fra tysk hold mener at en fusjon med Telecom Italia ikke vil true samarbeidet i Global One, er France Telecom av en helt annen mening, og selskapet vil ifølge the Register fremme sitt erstatningskrav for det internasjonale handelskammeret i Paris.

Til toppen