JUSS OG SAMFUNN

Milliardkrav mot Microsoft nullet i retten

Det kan endre hvordan USA-domstoler beregner erstatningskrav i patentsaker.

14. sep. 2009 - 09:35

Microsoft har fått ankeinstansens medhold i en sak som kan få store følger for hvordan det amerikanske rettssystemet fastsetter erstatningsbeløp i patentsaker.

Alcatel-Lucent hadde saksøkt Microsoft med påstand om at kalenderfunksjonen i e-post- og avtaleklienten Outlook krenket selskapets patent på en metode for å håndtere datoer. I fjor fant retten at Alcatel-Lucents såkalte «dag-patent» var gyldig, og dømte Microsoft til å betale 358 millioner dollar – 2,2 milliarder kroner – i erstatning. Kravet ble beregnet med utgangspunkt i Outlooks fulle markedsverdi.

I ankesaken angrep Microsoft både kjennelsen om patentets gyldighet, og erstatningsbeløpets størrelse. De anførte at det ikke var lagt fram bevis for at dag-patentet bidrar til Outlooks markedsverdi, og at man følgelig må velge et annet utgangspunkt for å beregne erstatningen. Microsoft foreslo derfor et erstatningsbeløp på 6,5 millioner dollar.

Alcatel forsvarte seg med at 358 millioner dollar «utvilsomt» er et høyt beløp, men at det var fornuftig gitt at patentet er krenket i 110 millioner eksemplarer av Outlook.

Ankeinstansen U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit slo fast at Microsoft hadde krenket et gyldig patent, men ga selskapet medhold i at erstatningsbeløpet er for høyt i forhold til framlagte bevis.

Kjennelsen nuller følgelig erstatningsbeløpet, og krever nye rettsforhandlinger for å fastslå et korrekt nivå.

Begge selskapene uttrykker tilfredshet over at de har fått delvis medhold, og misnøye med at ankeinstansen også har avvist deres argumenter.

Striden om «dag-patentet» er den siste i en langvarig patentstrid mellom Alcatel-Lucent og Microsoft. I fjor ble selskapenes krangel rundt musikkformatet mp3 løst slik at det fortsatt er fritt for alle å benytte seg av det.

Kjennelsen i «dag-patentsaken» griper midt i et sentralt punkt i en pågående strid rundt amerikansk lovgivning og praksis i forhold til patenter generelt, og programvarepatenter spesielt. Programvareleverandører ønsker blant annet at erstatningskrav ikke skal beregnes med utgangspunkt i det krenkende produktets markedsverdi, men i forhold til det krenkede patentets faktiske bidrag til denne verdien.

Ankeinstansen har følgelig tatt standpunkt til fordel for et nytt prinsipp, som kan undergrave makten til patenttroll dersom det skaper presedens.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.