Milliardoverskudd for Alcatel

Alcatel Alsthom-konsernet forbedret resultatet i 1996 med 34,3 milliarder kroner. Underskuddet i 1995 på 31,1 milliarder er snudd til et overskudd før skatt på 3,2 milliarder.

Alcatel Alsthom omsatte i fjor for 193,8 milliarder kroner - en økning på to milliarder kroner fra året før.

- Utviklingen følger planene for omstrukturering av selskapet som ble lagt frem i andre halvår 1995. Alcatel Alsthoms finansielle styrke skal være gjenopprettet innen 1998. Dette året markerer konsernet sitt 100-års jubileum, sier informasjonsdirektør Helge Quigstad i Alcatel STK i en pressemelding.

- Resultatforbedringen henger blant annet sammen med en sterkt telekomvekst, samt salg av enheter utenfor våre kjerneområder, sier Qvigstad.

Konsernet solgte i 1995 ut verdier for til sammen 13,1 milliarder kroner. Telekomdivisjonen økte ordretilgangen med hele 21 prosent sist år, og salget med seks prosent. Kabeldivisjonen opplevde en nedgang i omsetningen på tre prosent. Selskapet økte salget av blant annet fiberoptiske kabler, men gikk tilbake på undersjøiske kabler.

Analytikerne traff nesten blink med sine forventninger om et Alcatel-resultat på omlag 2,66 milliarder franske franc - i norske kroner omtrent 3,19 milliarder.

;