RESULTATERFINANS

Milliardsmell for Baksaas

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas gjør opp fjerde kvartal med et underskudd på 5,3 milliarder kroner etter store nedskrivninger.

13. feb. 2003 - 08:54

De største nedskrivningene knytter seg til Telenor Mobile, der DiGi.com i Malaysia ble nedskrevet med 2,1 milliarder kroner, Sonofon i Damark med én milliard kroner og DTAC/UCOM i Thailand med 900 millioner kroner, opplyser Telenor i sin resultatmelding.

For året 2002 utgjorde resultat før skatt og minoritetsinteresser et underskudd på vel fem milliarder kroner, mot et overskudd på nærmere 10,3 milliarder kroner i fjor, da selskapet tjente gode penger på salg av andeler i det irske mobilselskapet Esat Digifone og det tyske Viag Interkom og salget av Telenor Media.

Telenors foreløpige årsresultat 2002 viser driftsinntekter på 48,8 milliarder kroner, som er nesten 2,8 milliarder bedre enn i 2001. Likevel ender resultatet før skatt på minus fem

milliarder kroner etter at Baksaas har foretatt nedskrivninger og kostnader knyttet til nedbemanninger på totalt 7,6 milliarder kroner.

Det var ventet blant analytikerne at det ville komme milliarder i nedskrivninger.

I fjerde kvartal 2002 fikk Telenor driftsinntekter på vel 13 milliarder kroner, en nedgang på nesten 2,9 milliarder sammenliknet med fjerde kvartal 2001. Ser en bort fra foregående års betydelige salgsgevinster viser imidlertid Telenors underliggende drift en økning i driftsinntektene med 20 prosent - fra nesten 10,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2001 til 13 milliarder i siste kvartal i fjor.

Resultat før skatt og minoritetsinteresser i fjerde kvartal 2002 ble et underskudd på 5,3

milliarder kroner. Dette skyldes nedskrivninger, tap ved avgang og kostnader knyttet til nedbemanninger på totalt 6,2 milliarder kroner, skriver Telenor i resultatrapporten.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) i fjerde kvartal 2002 ble på nesten 3,6 milliarder kroner. For året 2002 ble EBITDA på 13,4 milliarder kroner.

- Fjerde kvartal 2002 ble sterkt preget av store nedskrivninger og kostnader til omstrukturering og nedbemanning, slik at Telenor for året sett under ett fikk et betydelig negativt resultat. Imidlertid var det en positiv utvikling i kontantstrømmen fra driften, og Telenor er derfor godt posisjonert for fremtidig vekst og resultater, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Telenor flyter godt på sine mobiloperasjoner i utlandet har fortsatt sterk vekst. Med rubb og stubb har Telenor nå 12,4 millioner mobilabonnenter. EBITDA i Telenor Mobile ble doblet i 4. kvartal 2002 sammenliknet med tilsvarende periode året før til vel to

milliarder kroner. I den norske mobilvirksomheten økte EBITDA-marginen med 3,5 prosentpoeng til 37,8 prosent, mens gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) økte med ni kroner i 4. kvartal 2002 sammenliknet med samme periode i 2001 til 340 kroner.

I Telenor Networks ble EBITDA-marginen redusert til 33,2 prosent i 4. kvartal 2002, og skyldes kostnader til nedbemanning på 107 millioner kroner. Telenor Business Solutions fikk noe bedrede resultater fra driften som følge av reduserte kostnader. I Telenor Plus bidro konsolideringen av Canal Digital positivt, mens veksten i ADSL-kunder ga økte kostnader.

I kvartalet er det gjennomført reorganiseringer av Telenors virksomheter i Sverige gjennom kjøpet av 90 prosent av Utfors AB og salget av Telenordia i bytte for 37,2 prosent av Glocalnet AB.

Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 4. kvartal på 26,9 milliarder kroner. Ved utgangen av 2001 var netto rentebærende gjeld 13,2 milliarder kroner.

Styret foreslår et utbytte på 0,45 kroner pr aksje, noe som er en økning fra 0,35 kroner per aksje i 2001.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.