Milliardsmell for Telenor

Noterer underskudd siste kvartal etter nedskrivning i Danmark.

Milliardsmell for Telenor
Telenor og TeliaSonera mislyktes i fjor med sine planer om å fusjonere sine virksomheter i Danmark. Bilde: Harald Brombach

Telenor fikk et resultat etter skatt på minus 2,125 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015. Selskapet har foretatt en nedskrivning på 2,1 milliarder kroner i Danmark.

Utsiktene for det danske telekommunikasjonsmarkedet er fortsatt utfordrende, melder selskapet.

Telenors driftsinntekter for fjerde kvartal var 33,5 milliarder kroner, en økning fra 30,4 milliarder i fjerde kvartal 2014.

Driftrsresultatet før avskriving og andre poster (EBITDA) endte på 10,6 milliarder kroner, en økning fra 9 milliarder kroner samme kvartal året før.

For 2015 hadde selskapet inntekter på 128,1 milliarder og et driftsresultat (EBITDA) på 43,3 milliarder kroner.

– Fem prosent organisk inntektsvekst og fem prosent organisk EBITDA-vekst i 2015 viser styrken til våre virksomheter. Vi starter imidlertid 2016 med økt konkurranse i noen av våre viktigste markeder. Det vil derfor bli min hovedoppgave å sørge for at lønnsom vekst og kostnadseffektivitet er i fokus, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Telenor melder om god utvikling i privatmarkedet for mobiltjenester i Norge og Sverige, drevet av økende databruk.

Totalt fikk selskapet 6,6 millioner flere mobilkunder i løpet av fjerde kvartal. Telenor endte året med 203 millioner kunder.