Milliardsprekk skyldes gamle IT-utsettelser

Milliardsprekken i Forsvaret skyldes nøling med IT-systemer - ikke nå - men på 90-tallet.

Milliardsprekken i Forsvaret skyldes nøling med IT-systemer - ikke nå - men på 90-tallet.

Forsvaret måtte i går vedgå at regnskapet for 2004 sprekker med opp mot en milliard kroner. I en vanlig bedrift hadde styret og administerende direktør måtte gå, men nå ryker bare to nestledere gå.

Årsaken er mange og uklare. Det ironiske er at det går rykter om blant annet overskridelser i systemet som nettopp skulle ha forhindret rotet. Forsvaret er midt i en gigantisk IT-omlegging der man slår sammen forvaltningssystemene til et felles system. I næringslivet bruker man ordet forretningssystem eller ERP.

Forsvaret er i ferd med å få et felles SAP-system som når det kommer i drift nettopp skal gi oversikten over folk, forbruk, budsjetter, materiale og annet. Disse tallene ligger nå spredd i forskjellige systemer i hver forsvarsgren.

I næringslivet snakker man om Business Intelligence - målet er en overvåkningsskjerm som viser sanntidsstatus og gir alarmer når - ikke seks måneder etter - overskridelsene skjer.

Dette eller noe ganske tilsvarende skulle egentlig forsvarsminister Kristin Krohn Devold og i hvert fall forsvarssjef Sigurd Frisvold har hatt på plass. Det er ikke program Golf eller IBMs skyld at han ikke har.

Problemene stammer tilbake til 90-tallet. Innen 2000 innførte alle andre departementer det såkalte "statens nye økonomireglement". Her ble det innført helt nye bedriftsprisipper som nettopp skulle forhindre slike sprekker og overraskelser.

Forsvaret startet planleggingen i god tid, men en rekke forskjellige prosjekter kom og gikk før man endelig fikk lagt en plan om en total sammenslåing. Årsaken er trolig klassisk og enkel - de forskjellige våpengrenene ville ikke gi slipp på sine egne systemer, styringsrett og IT-avdelinger.

Mens de kranglet gikk årene og når 2000 kom hadde ikke Stortinget noe valg, men måtte gi Forsvaret utsettelse og to milliarder kroner til program Golf.

Hadde Forsvaret startet når man skulle, hadde ERP-oppryddingen og sammenslåingen vært ferdig i 2000. Nå skriver vi 2006 eller 2007.

Litt bekymringsfullt når det gjelder den samfunnsfunksjonen som nettopp skal kunne kaste seg rundt, planlegge raskt og følge opp klare ordre.

Nå må Forsvaret selv betale prisen for dårlig IT-planlegging og vegring mot strukturendringer. For en ting har druknet i debatten - Forsvaret har skjønt at å be Stortinget om ekstrabevilgninger nå er helt uaktuelt.

Til toppen