Millionær for et øyeblikk

Aksjemarkedet er fullt av Espen Askeladd-historier. En førskolelærer i Baltimore var i kort tid millionær, i dollar, før markedet snudde. Han lærte at det er i nedgang at klinten skilles fra hveten.

Aksjemarkedet er fullt av Espen Askeladd-historier. En førskolelærer i Baltimore var i kort tid millionær, i dollar, før markedet snudde. Han lærte at det er i nedgang at klinten skilles fra hveten.

I aksjemarkedet er du selv din verste fiende. Mennesket styres av grådighet og frykt, noe førskolelæreren Craig Mazeska var et levende bevis på i 1999/2000. 30-åringen klarte i løpet av fire år å kjøre aksjeporteføljen på 20.000 dollar opp til 2,2 millioner dollar ved å trade aksjer online, ifølge Wall Street Journal. Hans "magiske evner" gjorde at han kjøpte en BMW sportsbil og en ekstra selveierleilighet. Noen venner anbefalte til og med at han burde si opp jobben for å trade aksjer online på heltid.

I ettertid var det bra at han ikke sa opp jobben, for nå har pipen fått en annen lyd.

Det siste året har aksjeporteføljen sunket til 420.000 dollar. Fortsatt en avkastning å være fornøyd med, sier du? Nå nei, futen skal også ha sitt! Etter Nasdaq toppet ut i mars i fjor, skylder han futen mer enn 350.000 dollar fra realiserte gevinster fra 1999. Hans drøm om å pensjonere seg tidlig har gitt vei for kampen om å unngå konkurs.

- Jeg gikk fra å være i himmelen til jeg en gang i desember 2000 måtte vurdere å selge huset mitt, sier Mazeska til Wall Street Journal. - Jeg gikk i den klassiske fellen, jeg ble for grådig.

Mazeskas rags-to-riches-historie er et ekstremt eksempel på hvordan mange små private investorer har det etter Nasdaq-kollapsen.

Easy come, easy go. Mazeka kjøpte for mange aksjer på margin. (Red.anm.: å kjøpe på margin innebærer at du som investor ikke trenger å betale hele kjøpesummen. Du kan for eksempel kjøpe aksjer i Microsoft for 100.000 dollar, men bare betale 50.000 dollar. Dette gir god avkastning når aksjekursen stiger, men om aksjekursen skulle falle er det lett å forstå at dette kan få katastrofale følger for egenkapitalen.)

- Det er lett å plukke aksjer når markedet stiger, derimot meget vanskelig når markedet faller. Jeg hadde for stor tillit til mine egenskaper som aksjeplukker, forteller Mazeka som er bekymret for at online-trading kan gjøre at befolkningen mister begreper om hvorfor vi bør kjøpe aksjer - nemlig å investere for fremtiden.

Han innrømmer at aksjehandelen ble en mani. Som daytrader gjorde han noen ganger mer enn 100 transaksjoner på en dag, som regel i pauser på jobben. Han fant også ut at han tok større risiko ved å øke antall trades på margin. På høyden av sin suksess var proritet nummer èn å "slå" andre investorer. Det var selve utfordringen som drev han, han handlet med hjertet og ikke med hjernen.

Når han ser tilbake er det lett å se hvorfor han ble "hektet". I 1999 opnådde han en avkastning på 1,46 millioner dollar. En av hans beste investeringer var i USWeb/CKS (Senere MarchFirst) da han kjøpte 40.000 aksjer til 20 dollar. Mazeka solgte mesteparten av beholdningen med en gevinst på 800.000 dollar. Men våren 2000 mistet han sin "golden touch" (red.anm.: Merkelig nok på samme tid som at Nasdaq toppet ut....).

I mars i fjor kjøpte Mazeka 175.000 aksjer i E-Trade for 25 dollar. Han var overbevist om at aksjen var underpriset. Han var så sikker at han finansierte kjøpet med 50 prosent margin. Men innen få dager falt E*Trade tilbake til 21 dollar aksjen da resten av Nasdaq falt. Hans nettmegler, Charles Schwab, måtte ty til det drastiske skrittet å be Mazeka betale inn ytterligere penger på marginkontoen (red.anm.: en såkalt "margin call"). Schwab solgte 200.000 USD av aksjene for å betale tilbake på "lånet". Men da fikk han ytterligere dårlige nyheter: Han måtte betale 500.000 dollar i skatt for gevinstene i 1999. I mellomtiden fortsatte aksjekursen i E*Trade å falle.

- Jeg var så sikker at jeg brøt alle mine regler. Det første jeg burde gjort i begynnelsen av år 2000 var å betale skatten, selv om dette betydde at jeg måtte selge deler av aksjebeholdningen. I stedet fikk jeg forhandlet frem en månedlig tilbakebetaling. I ettertid har jeg hatt problemer med å betale tilbake det månedlige avdraget på 30.000 dollar, særlig etter at aksjekursene har fortsatt å falle.

Etter fallet og lærepengen har det uunngåelige skjedd: Mazeka bruker adskillig mindre tid til å trade og investere og benytter en mye mer defensiv investeringsfilosofi.

- Jeg skal aldri handle på margin mer og satser aldri mer på "ett kort", avslutter en lærenem Mazeka til Wall Street Journal.

Til toppen