Millionavtale for Ateas lisensportal

Skal levere lisensråd og -tjenester til Landbrukssamvirket.

Millionavtale for Ateas lisensportal

Skal levere lisensråd og -tjenester til Landbrukssamvirket.

Atea vant en treårig avtale med Agrikjøp, innkjøpsorganisasjonen for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres datterselskap, om lisensrådgivning og tilhørende tjenester, går det fram av en pressemelding.

Avtalen varer i tre år. Verdien er anslått til 29 millioner kroner. Ateas lisensportal inngår i tjenesten, som er rettet mot programvare fra IBM.

Poenget med lisensportalen er å gjøre innkjøp av lisenser enklere, raskere og mer oversiktlig.

Til toppen