Millionavtale for Ateas lisensportal

Skal levere lisensråd og -tjenester til Landbrukssamvirket.

Millionavtale for Ateas lisensportal

Atea vant en treårig avtale med Agrikjøp, innkjøpsorganisasjonen for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres datterselskap, om lisensrådgivning og tilhørende tjenester, går det fram av en pressemelding.

Avtalen varer i tre år. Verdien er anslått til 29 millioner kroner. Ateas lisensportal inngår i tjenesten, som er rettet mot programvare fra IBM.

Poenget med lisensportalen er å gjøre innkjøp av lisenser enklere, raskere og mer oversiktlig.