Millionbonus til Yahoo-sjef

Siden Marissa Mayer tok over, har aksjen gått i været.

Millionbonus til Yahoo-sjef
Når det regner milliarder på investorene, er det vel rimelig at det drypper på sjefen? Marissa Mayer legemliggjør forhåpningene til de som tror på Yahoo. Bilde: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

AllThingsDigital har lest et Yahoo-dokument oversendt USA finanstilsyn SEC om forhold som børsnoterte selskaper er pliktig å gjøre offentlig tilgjengelig.

Her går det fram at toppsjef Marissa Mayer, som har hatt jobben et halvt års tid, er tildelt en bonus på 1,12 millioner dollar.

Bonusen kommer i tillegg til en årlig grunnlønn på en million dollar samt opsjoner og andre ordninger som har sikret henne ytterligere 56 millioner dollar. Av disses er 14 millioner dollar kompensasjon for tap påført da hun sa opp sin stilling i Google der hun hadde lederoppgaver i mange år.

AllThingsDigital mener bonusen er berettiget, gitt at Yahoo-aksjen har steget med nesten 50 prosent siden hun tok over. Hun (alene?) har økt verdien til Yahoo med over 8,5 milliarder dollar.

Dokumentet inneholder ellers detaljer om Mayers fallskjerm, skulle det skje at hennes ansettelsesforhold opphører. Hun er sikret minst en årslønn med maksimal bonus, altså 3 millioner dollar, og får seks måneders frist til å realisere opsjonene sine.

(Det er lenke til SEC-dokumentet i lenken gjengitt ovenfor.)

Les mer om: