Millionene ruller i dansk teleindustri

Aviser og reklame-TV er de store vinnerne i den danske tele-kampen. Mobiloperatørene Tele Danmark og Sonofon er de ivrigste, noe som også gjenspeiler seg i en vekst i det danske GSM-markedet i 1996 på over 100 prosent!

Aviser og reklame-TV er de store vinnerne i den danske tele-kampen. Mobiloperatørene Tele Danmark og Sonofon er de ivrigste, noe som også gjenspeiler seg i en vekst i det danske GSM-markedet i 1996 på over 100 prosent!

Første halvår i fjor brukte teleselskapene nesten 100 millioner kroner på markedsføring, men dette økte til 134 millioner kroner første halvår i år, ifølge tall fra danske Gallup Adfacts.

Tele Danmark har vært mest aktiv på reklamefronten og har også overtatt ledelsen i det danske GSM-markedet med en markedsandel på 61 prosent, mens konkurrenten Sonofon sitter med 38,8 prosent, ifølge tall fra Tele Danmark og den danske Telestyrelsen.

Ved siste årsskifte hadde Tele Danmark Mobil 523.897 GSM-kunder, tilsvarende Sonofons 510.834. Totalt består det danske mobiltelefonmarkedet av 1.034.731 GSM-kunder

Tele Danmark Mobil fikk 380.003 nye kunder i fjor, tilsvarende 234.465 for Sonofon. Ved utgangen av 1995 hadde Sonofon 272.379 GSM-kunder tilsvarende 243.884 for Tele Danmark Mobil, som gav markedsandeler på 52,76 og 47,24.

Men dette har ikke vært gratis. Selv om Tele Danmark Mobil reduserte reklamebudsjettene fra 36 til 22 millioner, fra første halvår i fjor til i år, økte moderselskapet Tele Danmark reklamebudsjettet med 47 millioner danske kroner til 68 millioner.

Sonofon doblet sitt reklamebudsjett fra 11 til 24 millioner kroner. Operatører som Netcom gikk fra én til 7,5 millioner kroner, mens Telia gikk fra 0 til 10,5 millioner.

Til toppen