Millioner å vinne i tevling om helsealgoritme

Store premier til modellen som best spår hvem som må legges inn på sykehus, og når.

Millioner å vinne i tevling om helsealgoritme

Store premier til modellen som best spår hvem som må legges inn på sykehus, og når.

Denne uken har San Francisco vært vertsby for en internasjonal konferanse for moderne spådomskunst, Predictive Analytics World. Konferansen samler spisskompetanse innen datastøttet analyse fra akademia og fra kommersielle aktører som IBM, SAS Institute, Google, Deloitte, Teradata, HP, Amazon og Oracle.

Heritage Provider Network, et selskap som tilbyr IT-baserte tjenester til 2100 allmennleger, 30.000 spesialistleger og et antall sykehus i det sørlige California, brukte anledningen til å relansere en konkurranse som først ble omtalt i begynnelsen av desember: Heritage Health Prize.

Konkurransen starter 4. april. Den tilbyr en premie på 3 millioner dollar til en algoritme som kan brukes til å spå hvem i en gitt befolkning som vil trenge behandling på sykehus i en gitt tidsperiode. Datagrunnlaget for algoritmen er tilgjengelige pasientopplysninger fra leger, behandlingsinstitusjoner og helseforsikrere.

Deltakere må registrere seg, og godkjennes. De vil få utlevert et felles anonymisert datagrunnlag. Dataene omfatter to typer data. Dataene som algoritmen skal kverne er tre års data om hva slags plager et antall pasienter har hatt, og hvordan disse plagene er behandlet. Den andre datamengden som utviklerne får tilgang til, om hvem som faktisk ble innlagt i en gitt tidsperiode, brukes til å vurdere hvor nøyaktig algoritmen faktisk er.

Premien på tre millioner dollar går til den første algoritmen som oppnår en bestemt grad av nøyaktighet. På konferansen i San Francisco denne uken ble det opplyst at det også stilles 230.000 dollar til ulike premier i deletapper underveis.

Hensikten med konkurransen er å bidra til systemer for å begrense unødvendige innleggelser. Undersøkelser i USA tyder på at 30 milliarder dollar går til spille hvert år, på 71 millioner unødvendige innleggelser.

Konkurransen organiseres av et australsk selskap, Kaggle, som har spesialisert seg i nettopp algoritmekonkurranser innen kunstig intelligens.

Det er ikke oppgitt noen sluttdato for Heritage Health Prize. Det vil være anledning til å registrere seg som deltakere også etter at konkurransen er i gang. Arrangøren antar at en tilfredsstillende algoritme vil være klar innen to år.

Til toppen