Millioner av mobilnumre inn i telefonkatalogen

Den nye telefonkatalogen skal utvides med flere millioner mobilnummer.

Den nye telefonkatalogen skal utvides med flere millioner mobilnummer.

Bergen (NTB - Kjell Sletta): Telefonkatalogene som nå er under utdeling i flere distrikter er langt mer omfangsrike enn før. Flere millioner mobilnumre skal nå inn i den trykte katalogen.

Ifølge Telenor, som har ansvaret for at det utgis en trykt telefonkatalog her i landet, er det myndighetene som har bestemt at alle mobilabonnenter skal inn i katalogen fra og med 2006.

Telefonkatalogen trykkes og distribueres til ulike tider i året i de forskjellige regionene. Noen fylker har allerede fått den nye og fyldige katalogen mens den siste som blir utgitt er Oslo-katalogen. Den deles ikke ut før i 2007.

Tre millioner nye
Selskapet Eniro/Findexa er av Telenor overlatt oppgaven med å trykke og spre katalogen.

Informasjonssjef i selskapet, Gurli Høeg Ulverud, opplyser at de regner med at totalt tre millioner mobilabonnementer skal inn i katalogen.

Selv om mange abonnementer forsvinner fordi folk sier opp fasttelefonen, så øker omfanget av katalogene, både målt i antall sider og i antall tonn som skal distribueres i løpet av et år. Totalt sendes det ut 2,8 millioner eksemplarer av telefonkatalogen.

Østfold-katalogen er en av tre regionkataloger som er trykket etter at mobilnumrene kom inn. Her er antallet sider økt betydelig, til tross for at utgiveren har gjort endringer i layout og sideoppsett for å spare plass. Men skriftstørrelsen er ikke redusert, opplyser Høeg Ulverud.

Fortsatt papir
Undersøkelser som Eniro/Findexa har gjort tyder på at det fortsatt er flere som bruker papirkatalogen enn Internett til å skaffe seg telefonnumre. Telefonkatalogen ligger også på internett, og der er også mobilabonnenter med.

– I 2005 hadde telefonkatalogen på papir i snitt 370.000 daglige brukere, noe som er det samme som for siste kvartal i 2004, forteller Høeg Ulverud.

– Bruken av den trykte telefonkatalogen er høy. Den går sakte nedover, men det er fortsatt godt over dobbelt så mange som bruker papirutgaven som nettversjonen.

Reservasjon
Selv om mange fortsatt bruker papirkatalogen, er det også en del som ikke trenger den. Derfor er det innført adgang til å reservere seg mot å motta katalogen.

Høeg Ulverud opplyser at en spørreundersøkelse i juni i fjor viste at 9 prosent av de spurte ønsket å reservere seg mot å få katalogen på døren.

Det er også mulig å reservere seg mot å stå oppført i telefonkatalogen. Da må abonnenten ta kontakt med sitt teleselskap, opplyser Telenor.

Til toppen