Millioner til IT i «exaskala»

USA deler ut statsstøtte til blant annet Intel, AMD og IBM.

Detaljbilde fra verdens kraftigste superdatamaskin Sequoia, av typen IBM Bluegene. Forskningsmidler fra FastForward skal om fem til ti år gi systemer som er tusen ganger så kraftige, uten å bruke særlig mer energi.
Detaljbilde fra verdens kraftigste superdatamaskin Sequoia, av typen IBM Bluegene. Forskningsmidler fra FastForward skal om fem til ti år gi systemer som er tusen ganger så kraftige, uten å bruke særlig mer energi. (Bilde: Jacqueline McBride, Lawrence Livermore National Laboratory)

USA deler ut statsstøtte til blant annet Intel, AMD og IBM.

I mars i år publiserte USAs energidepartement (DOE, Department of Energy) en anmodning til privat sektor om deltakelse i et forskningsprogram for «Extreme-Scale Computing Research and Development», også kjent som «FastForward».

Poenget med anmodningen var å få bedrifter med spisskompetanse innen minne, prosessor og lagring (inklusiv I/O) til å søke om støtte til forskningsprosjekter som er relevante for utviklingen av framtidens superdatamaskiner.

I anmodningen – FastForward Request for Proposals – forklarer DOE at hensikten er å innlede partnerskap med selskaper innen privat sektor for å få større framgang i utviklingen av kritisk teknologi for databehandling i exaskala. Mange av DOEs applikasjoner stiller ekstreme krav til beregninger, bevegelser av data og pålitelighet. Departementet frykter at markedet alene ikke vil utvikle ny teknologi i tråd med deres behov i en tidshorisont på fem til ti år. Derfor ønsker USAs myndigheter å gi penger til spesifikke forskningsprosjekter i privat regi.

Søknader skulle innleveres innen 11. mai, og prosjektene skulle godkjennes i løpet av juni.

AMD publiserte denne uken en pressemelding der det heter at de ligger an til å motta opptil 12,6 millioner dollar fra FastForward-programmet.

9,6 millioner dollar av midlene til AMD er øremerket forskning innen prosessorer. Resten skal brukes til forskning innen minne.

AMD har markert seg kraftig innen utvikling av prosessorer for superdatamaskiner. Den Opteron-drevne Cray XK6-maskinen «Jaguar» til DOE-laboratoriet Oak Ridge National Laboratory er verdens sjette kraftigste supermaskin. AMD har også utviklet lovende superdatamaskinteknologi rundt konseptet APU («accelerated processing unit»).

En annen som bekrefter å ha fått FastForward-midler er oppstartbedriften Whamcloud i California.

Whamcloud består av veteraner innen lagring for høyytelsedatabehandling (altså HPC). Prosjektet deres gjelder lagring og I/O for klynger i exaskala. Det er et samarbeidsprosjekt der også EMC, Cray og HDF Group.

HDF står for «hierarchical data format», en teknologi utviklet ved USAs National Center for Supercomputing Applications for lagring og behandling av vitenskapelige data. HDF Group er en ideell organisasjon av NCSA-veteraner som skal sikre videreføring og videreutvikling av HDF.

Det er ikke oppgitt hvor store midler Whamcloud-prosjektet har fått fra FastForward. Formålet er å utvikle et nytt paradigme for lagring av objekter i exaskala systemer.

Ifølge HPCwire, en nyhetstjeneste innen «high performance computing», har ikke DOE publisert noen fullstendig liste over andre mottakere av forskningsmidler fra FastForward. HPCwire har avdekket at i tillegg til AMD, har flere gjengangere på Topp 500-listen fått midler.

Intel er tildelt 19 millioner dollar for utvikling av både minne- og prosessorteknologi.

Nvidia er tildelt 12 millioner dollar for utvikling av prosessorteknologi.

Ifølge Wall Street Journal har også IBM mottatt forskningsmidler fra FastForward. Beløpets størrelse er ikke oppgitt.

Bevilgningene gjennom FastForward-programmet går over to år. Hensikten er ikke å utvikle fullverdige exaskala-systemer, men få fram komponenter som kan brukes til å realisere slike.

Til toppen