Millionlønn spiser opp marginene

Timeprisene må være skyhøy for at en ansatt kan tjene en million, påpeker hodejeger Rolf Nævra.

Millionlønn spiser opp marginene

Det har i den senere tid vært mye skrevet i media om skyhøye konsulentlønninger. En million i årslønn er ikke uvanlig, mener mange konsulentselskaper. Vinnerne er konsulenter med høy faktureringsgrad ute hos kundene.

    Les også:

Men selv med 100 prosent effektiv faktureringsgrad, betviler hodejeger Rolf Nævra lønninger på en million kroner, og gir et regnestykke som vil gjelde for ganske mange vanlige IT-konsulenter.

Regnestykket baserer seg på en timepris på 1000 kroner som ikke er uvanlig, men selv med dette sitter konsulentselskapet igjen med småpenger, påpeker Nærva.

Med utgangspunkt i ett årlig fakturering på rundt 1.600 timer til en pris på 1.000 kroner i timen, gir dette en årlig fakturering på 1,6 million kroner. Av dette beløpet skal bedriften betale lønn, sosiale kostnader og lovpålagte utgifter som arbeidsgiveravgift, pensjonspremie og feriepenger i tillegg til kontor, PC og telefonkostnader. I tillegg til den påståtte lønnen på en million kroner, kommer solide pensjonsordninger som mange bedrifter i dag har. Nævra mener det er realistisk å anslå disse kostnadene til 35 prosent, som altså blir 560.000 kroner.

Etter alle disse utgiftene sitter dermed arbeidsgiveren igjen med 40.000 kroner i pluss, som blir en dårlig butikk for bedriften.

Dersom konsulenten skulle utfakturere for to millioner kroner, må det enten bety at personen jobber veldig mye overtid eller opererer med skyhøye konsulenttimer. Ingen av delene er en uansett heldig, mener Nævra.

- Det lønnspresset som nå er i bransjen er ikke sunt. Jeg opplever at mange av de kandidater vi er i kontakt med, føler seg misfornøyd eller som en taper med en årslønn på 500.000 eller 600.000 kroner. 500.000 kroner i årslønn, er på ingen måte en taperlønn, fastslår Nævra.

SAP-gründeren Gunnar Gantzel, som står bak selskapene Senior Consulting og Logistic Technology som i fjor ble solgt til Ciber, stiller seg også undrende til de høye lønningene. SAP-konsulenter er dem som tradisjonelt tjener best av konsulentene i bransjen, på grunn av svært stor etterspørsel. Gantzel har selv vært SAP-konsulent i IBM, og mener SAP-lønningene i snitt varierer fra 400.000 til en million kroner.

Riktignok har ofte en SAP-konsulent høyere faktureringsgrad enn andre konsulenter fordi de jobber ensidig mot kunden, gjerne utplassert på fulltid. Derfor kan faktureringsgraden være fra 80 til 100 prosent effektivt. Det er her muligheten til høyere lønnsnivå ligger. Da basert på utfaktureringsbonus.

SAP-gründeren mener at en god SAP-konsulent kan ha en grunnlønn på 600.000. Dersom han utfakturerer for to millioner kroner, kan dette gi en bonus på mellom 200.000 til 300.000, som kan gi en sluttlønn fra 900.000 til en million kroner.

Hva er din erfaring med forholdet mellom lønn og utfakturering? Send epost til annk(at)digi.no

Les mer om: