Millionlønninger for Opticom-topper

Millionene triller inn til Opticom-toppene Thomas Fussel (bildet), Robert Keith og Hans Gude Gudesen.

I Opticoms resultatrapport for 2002 går det frem at selskapet har utgiftsført honorar til hvert styremedlem på 150.000 kroner. Samlet honorar utgjør 600.000 kroner.

Thomas Fussell, Robert Keith og Hans Gude Gudesen er også styremedlemmer i Thin Film Electronics ASA hvor de får honorar på 100.000 hver, skriver digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.

Robert Keith, som er adm. direktør og arbeidende styremedlem, er deltidsansatt i Opticom og TFE. Lønn, pensjonstilskudd og bonus til Keith i begge selskapene utgjorde til sammen nesten 7,2 millioner kroner. Arbeidende styreformann Thomas Fussell er deltidsansatt i Opticom og TFE. Han mottok i fjor lønn, pensjonstilskudd og bonus like mye som kollega Keith.

Også arbeidende styremedlem og gründer, Hans Gude Gudesen, passert syv millioner med god margin i fjor.

Les mer hos iMarkedet om Opticom-toppenes avlønning.

Til toppen