Mindre demokrati på Facebook

Vil avvikle ordningen der brukerne kan stemme over endringer i tjenesten.

Mindre demokrati på Facebook
Den østerrikske jusstudenten Max Schrems har lansert en ny kampanje mot Facebook, for å tvinge gjennom en avstemning om de foreslåtte endringene. Bilde:

I nyhetsrommet til Facebook har man siden onsdag kveld kunnet lese ledelsens forslag til endringer i tjenestens styringsdokumenter: Proposed Updates to Our Governing Documents.

Forslaget går i hovedsak ut på å avvikle en ordning innført i 2009 som under visse betingelser kunne gi brukerne anledning til å avgjøre endringer i Facebooks tjenester.

Denne ordningen går ut på at dersom 7000 brukere avgir likelydende kommentarer til en foreslått endring, skal endringen stemmes over av brukerne. Resultatet av avstemningen er bindende på Facebook-ledelsen dersom minst 30 prosent av brukerne deltar.

Facebook ønsker nå å avvikle avstemningene. Kommentarer og tilbakemeldinger ønskes fortsatt velkommen. Det foreslås to tiltak for å styrke kvaliteten på tilbakemeldinger: En ny mulighet til å sende personvernspørsmål direkte til personvernsjef Erin Egan, og regelmessige webcast om temaer rundt personvern, trygghet og sikkerhet.

Selve endringen må selvsagt ut på avstemning, dersom det leveres likelydende kommentar fra minst 7000 brukere. Siden Facebook har en milliard brukere, må 300 millioner delta i avstemningen for at avstemningsresultatet skal tas til følge.

I en kommentar til forslaget, peker Josh Constine i TechCrunch på at Facebook sannsynligvis ønsker å gjøre seg mindre utsatt for aktivistkampanjer.

Constine viser spesielt til kampanjen europe-v-facebook.org/ lansert av den østerrikske jusstudenten Max Schrems, som i februar i år tvang Facebook til å utlevere all informasjon de hadde lagret om ham, hele 1 222 sider.

Europe-v-facebook.org ble opprettet for å få flere til å kreve Facebook for tilsvarende informasjon om seg selv.

Kampanjen slo også til i juni i år, da Facebook foreslo mindre justeringer i tjenesten: Den bidro til 40 000 av de nærmere 48 000 likelydende kommentarer mot de foreslåtte endringene. Det tvang Facebook til å organisere en avstemning. I avstemningen ble det imidlertid bare avgitt 380 000 stemmer, det vil si noen færre enn de påkrevde 300 millioner.

Europe-v-facebook.org har nå – selvfølgelig – lansert en ny kampanje for å hindre at Facebook avvikler ordningen med avstemninger. Denne kampanjen har en egen side: our-policy.org. Hvis minst 7 000 følger anbefalingen på denne siden innen onsdag 28. november, må Facebook organisere en avstemning før de eventuelt kan avvikle ordningen med avstemninger.

Det virker sannsynlig at Facebook vil måtte organisere en avstemning. Det virker lite sannsynlig at deltakelsen i den kommende avstemningen vil overstige 300 millioner. Man kan følgelig anta at Facebook vil få viljen sin.

Les mer om: