Mindre kontroll med selvangivelser på Internett

Skattytere som leverer selvangivelsen på internett blir i mindre grad kontrollert enn de som leverer på gamlemåten.

Skattytere som leverer selvangivelsen på internett blir i mindre grad kontrollert enn de som leverer på gamlemåten.

Det er Bergens Tidende som melder dette.

Ligningssjefen i Bergen, Svein Røynesdal, sier til avisa at et av feltene på den elektroniske selvangivelsen er "vanskelig tilgjengelig" for ligningsfunksjonærene. I dette feltet kan det føres inntekter og fradrag man er usikker på. Når opplysningene ikke blir kontrollert, betaler man heller ikke skatt av disse inntektene.

Til toppen