Mindre minus i Sense

Mobilselskapet Sense gjør det bedre, og klarer å halvere tapene i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, fra 83 til 40 millioner kroner.

Mobilselskapet Sense gjør det bedre, og klarer å halvere tapene i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, fra 83 til 40 millioner kroner.

Inntektene økte sterkt fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, fra 10,6 til 92,6 millioner kroner. Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år var økningen mer beskjeden, nærmere bestemt 22 prosent.

Selskapet økte kundemassen med 10 prosent, og hadde 149.000 kunder ved utgangen av kvartalet i Norge og Sverige. Selskapet har drevet med mobiltelefoni i over ett år, og rapporterer derfor churn for første gang, men den er foreløpig under 10 prosent.

Inntekten per kunde er fremdeles lav, men har fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år utviklet seg i positiv retning; henholdsvis 22 prosent i Norge til 269 kroner og 56 prosent i Sverige til 137 kroner.

Resultat før skatt endte på minus 40 millioner, mot minus 15,4 millioner kroner i fjor.

I rapporten skriver selskapet at en fortsetter sin rolle som utfordrer i mobilmarkedet, men at de generelle betingelsene i markedet har redusert selskapets arbeid med å skaffe nye kunder.

Til toppen