BEDRIFTSTEKNOLOGI

Mindre piratkopiering i Norge

Piratraten i norske bedrifter er ytterligere redusert, til 32 prosent. BSA-tall viser ellers at bransjen taper fire ganger så mye i USA som i Russland.

3. juni 2003 - 13:52

Den åttende internasjonale Piracy Study er tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet til bransjeforeningen Business Software Alliance (BSA). Dokumentet er spesielt interessant fordi det inneholder tall fra samtlige undersøkelser tilbake til 1994. Det er viktig å understreke at undersøkelsene gjelder programvare brukt av bedrifter, og ikke piratkopiering eller misbruk av lisenser hjemme.

Den globale piratkopieringsraten, definert som andel misligholdte lisenser i forhold til det totale antall brukere i bedriftene, er anslått til 39 prosent i 2002. Det er en liten forbedring i forhold til 2002, da andelen var 40 prosent. Den første undersøkelsen anslo andelen til 49 prosent i 1994. Siden falt piratraten gradvis til 36 prosent i 1999. Så begynte den å øke igjen til 37 prosent i 2001.

Piratraten varierer sterkt fra verdensdel til verdensdel. Vest-Europa sank fra 52 prosent i 1994 til 36 prosent i 1998, og har siden variert mellom 34 prosent og årets 35 prosent. Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia har alle under 30 prosent, mens Norge nærmer seg, med 32 prosent i 2002 mot 34 prosent i 2001. Norge startet med 53 prosent i 1994, og har falt siden. Hellas med sine 63 prosent er det eneste vesteuropeiske landet der næringslivet i hovedsak satser på ulovlig programvare.

Øst-Europa nådde 85 prosent i 1994 for så å synke til 63 prosent. Siden har raten økt til 67 prosent i 2001 og 71 prosent i 2002. Tsjekkia, Slovakia og Ungarn er de eneste med rater under 50 prosent. Russland har 89 prosent.

I Nord-Amerika har USA falt fra 32 prosent i 1994 til 24 prosent i 2002. Ratene for 1998–2001 pendlet mellom 25 og 26 prosent. Canada hadde 46 prosent i 1994, og har siden1997 variert mellom 38 prosent og 41 prosent.

I Latin-Amerika har raten falt jevn fra 78 prosent i 1994 til 55 prosent i 2002.

Asia/Stillehavet opplevde et fall fra 68 prosent i 1994 til 47 prosent i 1999. Siden har raten økt, og lå i 2002 på 55 prosent. Midt-Østen falt fra 84 prosent i 1994, og har de to siste årene ligge på 50 prosent. Afrika startet på 77 prosent, falt til 52 prosent i 2000, økte til 54 prosent i 2001, og falt igjen i fjor til 48 prosent.

Den lille nedgangen i den globale piratraten veier ikke opp for økte tap, siden programvarebruken har økt ganske kraftig. BSA anslår at piratkopiert programvare i 2002 utgjør 13,1 milliarder dollar i tapt omsetning. Det er det høyeste tapet siden 1995, da piratraten var 46 prosent og tapet 13,3 milliarder dollar. Tapet i 2001 var 11,0 milliarder dollar.

Det geografiske området der tapet er størst, er Asia/Stillehavet, vesentlig på grunn av Kina (der en piratrate på 92 prosent gir 2,4 milliarder dollar i tap) og Japan (der en piratrate på 35 prosent gir 1,5 milliarder dollar i tap). Vietnams piratrate på 95 prosent betyr bare 50 millioner dollar.

Tapene i Vest-Europa er 3,2 milliarder dollar, og 1,0 milliarder i Øst-Europa. Selv om programvarebransjen taper i underkant av 500 millioner dollar på den høye piratraten i Russland, er tapene i flere vesteuropeiske land høyere, nærmere bestemt Frankrike (660 millioner dollar), Tyskland (930 millioner dollar) og Italia (510 millioner dollar).

Piratkopieringen i USA koster programvarebransjen nærmere to milliarder dollar, det vil si fire ganger så mye som piratkopieringen i Russland.

I Norge toppet omsetningstapet seg i 1997 med 104 millioner dollar. I 1999, da man skiftet ut mange systemer på grunn av år 2000-spøkelset, var tapet redusert til 88 millioner dollar. De siste årene er tapet mer enn halvert, til 38 millioner dollar i 2001 og 37 millioner i 2002.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.