Mindre sjanser for nytt norsk 3G-nett

Sveriges IT-minister sier nei til et samarbeid, noe som vil utsette det tredje norske 3G-nettet.

Sveriges IT-minister sier nei til et samarbeid, noe som vil utsette det tredje norske 3G-nettet.

Svenske Post- och Telestyrelsen (PTS) måtte nylig utsette beslutningen om å godta eller forkaste søknaden om samarbeid mellom 3G og bygde-3G.

Mobiloperatørene Tre og Vodafone ønsker å løpe fra sine løfter om å bygge ut 3G i distriktene, og heller dekke disse områdene ved hjelp av et samarbeid med Nordisk Mobiltelefon. Den alternative 3G-teknologien til Nordisk Mobiltelefon kan dekke store landområder langt billigere.

IT-minister i Sverige Ulrica Messing er imidlertid ikke i tvil om hvilken konklusjon hun ønsker seg fra PTS.

– Teknologien har blitt utviklet siden lisensene ble delt ut, men jeg vil ikke akseptere teleselskapenes krav om å få bygge ut et enklere nett på bygdene. Jeg forutsetter at den kommende beslutningen gir samme 3G-standard uansett hvor i landet man bor, sier hun til di.se.

De svenske 3G-nettene skulle vært utbygd for snart to år siden, men utbyggingen til Tre og Vodafone står nesten stille, i påvente av beslutningen fra PTS.

Denne beslutningen, og IT-ministerens holdning, kan også få konsekvenser for det norske markedet.

Tre har nemlig en lisens på 3G-nett i Norge, som de ennå ikke har gjort noe med. Selskapet hevdet nylig at utbyggingen i Norge ville begynne når utbyggingsressurser kunne frigjøres fra Sverige og Danmark. Denne datoen kan bli ganske sen hvis Tre først må bygge ut på alle bygdene i Sverige.

Hvis samarbeidet mellom 3G og bygde-3G skulle bli godkjent, vil det bety at brukerne må ha to mobiltelefoner for å få dekning både i by og på bygdene. Eventuelt kan de kjøpe telefoner som takler begge teknologiene, men utvalget av slike kan foreløpig telles på én hånd.

I Sverige beskyldes PTS for å bruke silkehansker på mobiloperatører som løper fra løftene sine, mens IT-ministeren altså vil bruke mer makt.

I Norge har rollefordelingen stort sett vært motsatt, med et Post- og teletilsyn som har vært langt villigere til å tvinge frem utbygging enn Samferdselsdepartementet.

Til toppen