Mindre spam - bedre treffsikkerhet

Mengden spam er endelig synkende, men det skyldes at bakmennene satser smartere.

Mengden spam er endelig synkende, men det skyldes at bakmennene satser smartere.

Den gode nyheten er at det sendes noe mindre spam. Den dårlige er at mer av den kan komme gjennom filterne, takket være mer rafinerte metoder fra spammerne.

Det melder Softscan, et dansk selskap som daglig scanner rundt 10 millioner e-poster på vegne av 200.000 brukere i Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland. I Norge er blant annet Orkla kunder.

Mengden spam har over lang tid vokst kraftig, men nå har det vært to måneder med fall, og man er nede igjen på samme nivå som i november 2004. Andelen e-post som er spam er likevel fremdeles på feil side av 80 prosent, melder Softscan.

Softscan mener videre at fallet ikke skyldes mindre aktivitet, men at spammerne har tilpasset seg en ny hverdag der de fleste har spam-filtere.

Dermed fungerer det ikke like bra å ukritisk sende ut millioner av spam-meldinger. Spammerne har derfor endret taktikk fra ren teppe-bombing til variert teppe-bombing.

En gammel teknikk er å sende ut millioner av identiske meldinger. Nå sendes det gjerne mange forskjellige varianter av samme melding, i håp om at noen av dem skal slippe igjennom. Videre har flere begynt å lime inn utrdag fra bøker, for dermed å lure spamfiltrene til å tro at det er en ekte e-post.

Softscan oppgir spamandelen av e-post i september til 80,94 prosent.

Digi.no har mottatt e-post med flere andre strategier for å lure spamfiltere. Nylig hadde til og med noen klart å lure igjennom en e-post om Viagra, ved å dele ordet i flere biter i tekstform, men presentere det som ett ord. Mengden spam knyttet til dette produktet gjør det til et naturlig mål for spamfiltere. Spørsmålet er hvordan produsenten, Pheizer, klarer å sende ut produktinformasjon på e-post.

Til toppen