Mindre sykdom blant IT-ansatte

Myten om rovdrift på IT-ansatte kan motbevises med sykefraværstatistikk, mener Abelia.

Myten om rovdrift på IT-ansatte kan motbevises med sykefraværstatistikk, mener Abelia.

På fire år har sykefraværet i IKT-bedriftene sunket med 17 prosent, til godt under landsgjennomsnittet. Mytene om rovdrift på IT-ansatte er dermed grundig motbevist, mener Abelia.

Sykefraværet på landsbasis var på 5,8 prosent i første kvartal, mot 7,3 prosent i samme periode i fjor. For data- og kunnskapsbedriftene er fraværet nå helt nede i 4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

    Les også:

Vi konkluderer med at IKT-bransjen er et godt sted å jobbe, sier næringspolitisk leder Arve Aasmundseth i Abelia, organisasjonen for kunnskapsbedriftene i NHO til Newswire.

Han viser til Fafo-rapporten «391» fra 2002, der det framgår at IT-folk ikke har lengre arbeidsdager enn andre bransjer det er naturlig å sammenligne seg med.

Som for andre bransjer økte det egenmeldte korttidsfraværet noe i første kvartal. Men det skyldes i hovedsak influensaepidemien i januar.

Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk høsten 2001 «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» (IA-avtalen). I tillegg kom det i fjor endrede regler for sykemeldinger, med større vekt på hva den ansatte faktisk kan gjøre til tross for sykdom.

Tiltakene får æren for den voldsomme nedgangen i sykefraværet både for IKT-bransjen og arbeidslivet sett under ett.

— Vi merker en holdningsendring hos arbeidsgivere i forhold til sykefravær. De er blitt flinkere til å tilrettelegge for at arbeidstakere kan jobbe med redusert tempo eller jobbe kortere dager når de har helseplager, sier Aasmundseth.

Han mener at IT-bransjen med et høyt utdanningsnivå ofte innebærer mer dialog mellom sjefen og den ansatte. Det virker inn på trivselen og arbeidstakeren opplever jobben som fleksibel.

Til toppen