Mindre sykefravær i IT-bedrifter

IT-bedrifter med avtaler om inkluderende arbeidsliv, opplever kraftig fall i sykefravær.

IT-bedrifter med avtaler om inkluderende arbeidsliv, opplever kraftig fall i sykefravær.

Bedrifter som inngår avtaler om «Inkluderende arbeidsliv» (IA) forplikter seg til å legge til rette for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og for eldre arbeidstakere. Sykmeldte skal få bedre oppfølging, og det skal legges større vekt på hva den enkelte kan utføre av arbeidsoppgaver.

Slike avtaler har bidratt til å redusere sykefraværet med rundt 20 prosent på fire år, mener Abelia, NHOs talerør for kunnskaps- og teknologibedrifter.

– Det lave fraværet viser at kunnskapsbedriftene gjennomgående har et godt arbeidsmiljø og at virkemidlene i IA avtalen virker, konkluderer Arve Aasmundseth, leder i Abelia for helse, miljø og sikkerhet.

Bedrifter innen forskning, undervisning, telekom og IT hadde et legemeldt fravær på 3,9 prosent i tredje kvartal 2005. Det egenmeldte fraværet ligger stabilt på 0,8 prosent og kommer i tillegg til det legemeldte. Samlet gir dette et sykefravær som ligger rundt to prosentpoeng under gjennomsnittet for næringslivet under ett.

Fra våren 2004 og frem til i dag har kunnskapsbedriftene stabilisert det samlede sykefraværet til under fem prosent.

Aasmundseth mener dette er et resultat av målbevisst og systematisk arbeid fra alle parter.

    Les også:

Arbeidsgiver og arbeidstaker har i fellesskap diskutert og kommet frem til gode løsninger i sykefraværsarbeidet, og myndighetene har i dialog med partene kommet opp med nye virkemidler som tilretteleggingstilskudd og ny sykemeldingspraksis.

Abelia jobber nå for en fortsettelse av IA-avtalen og dialogen om hvordan flere kan inkluderes i arbeidslivet. Det er fortsatt 700 000 personer utenfor arbeidslivet. Samtidig skal arbeidet med å opprettholde det lave fraværet i kunnskapsbedriftene videreføres.

Til toppen