Minecraft i skolen

KRONIKK: Hvordan kan vi snu elevenes interesse for spill og utforskning til noe positivt for læring i skolen?

Minecraft i skolen
Byggekloss-spillet Minecraft er blitt umåtelig populært og er solgt i over 50 millioner eksemplarer siden første utgivelse i 2008. Plattformen egner for bruk også i skolen, mener kronikkforfatteren. Bilde: veryan dale / Alamy/All Over Press

I mitt forrige innlegg om digital pedagogikk, skrev jeg blant annet om hvordan vi kan ta i bruk ulike teknologi for å endre eller forsterke opplevelsen av læring. Noe av utfordringen vi står ovenfor i den digitale læringsverden, er vi står ovenfor svært mange valg, og alle er ikke nødvendigvis like bra.

Minecraft er et spill som for tiden blir testet ut av lærere over hele verden. Det er en form for et overlevelses/sandkassespill for pc, mobil og spillkonsoller, som enkelt forklart går ut på at spilleren skal bygge opp og rive ned konstruksjoner av kuber i en 3D-verden. Hvordan kan man så gå frem for å bruke et slikt spill for læring?

Modeller fra virkeligheten

I Minecraft er det fra før opprettet ferdige modeller og strukturer som med et enkelt klikk kan importeres inn i spillet og som elevene selv kan utforske. Elevene kan da få muligheten til å oppleve tredimensjonale reproduksjoner av alt fra romerske Colosseum til Globe Theatre, samt bygninger de leser om i lærebøkene, men som ikke har eksistert på flere hundre år.

Ingrid Somdal-Åmodt Vinje er masterstudent i pedagogikk ved UiO og jobber med opplæring for Oslo Røde Kors.
Ingrid Somdal-Åmodt Vinje er masterstudent i pedagogikk ved UiO og jobber med opplæring for Oslo Røde Kors.

Her kan elevene for eksempel identifisere aspekter ved Det britiske parlament, eller bruke det som et verktøy for presentasjoner. Hvis du virkelig ønsker å bruke Minecraft og elevene for hva de er verdt, kan de få lov til å lage disse modellene selv, som denne eleven som ønsket å lage Eiffeltårnet.

Dybdelæring på nytt nivå
En naturfagslærer i USA tok i brukt Minecraft da elevene hennes skulle lære seg om cellenes oppbygging. Elevenes cellemodeller fikk plass i byen med det passende navnet “Cell city”, og elevene fikk førstehåndskunnskap til hvordan en celle faktisk er bygget opp. Et annet eksempel kan være å bruke spillet for å få en dypere innsikt i hvordan budsjettering og estimering fungerer: Elevene får i oppgave å bygge et hus i Minecraft, får utlevert en prisoversikt over de ulike materialene, og et økonomisk tak for hvor mye penger de kan bruke totalt. Deretter utarbeider de et budsjett på forhånd, bygger huset, og når huset er ferdig bygget, setter de seg ned med læreren og ser hvorvidt de klarte å holde seg innen budsjettet.

Øve på størrelsesforhold

I Minecraft har elevene mulighet til å bygge akkurat det de ønsker, og denne muligheten gjør at de for eksempel kan få øve seg på lage skalamodeller av utvalgte objekter. Ved å selv få prøve og feile med skalering i praksis, er man på god vei for å nå målet om å gi de en økt forståelse for proporsjoner og muligheter. Byggingen av skalamodeller kan gjerne være tverrfaglig, og kan gi en gylden mulighet til å kombinere historie og matematikk.

Gi begrepet «overlevelse» en mening

Ved å la elevene spille i overlevelsesmodus, er elevene nødt til å ta hensyn til ressurser, verktøy, sult og lignende dersom de ønsker å bygge og utvide sin verden. For å kunne samle ressurser, må samfunnet rundt dem utforskes, og de må ta veloverveide valg. Alt av ressurser som samles inn må bearbeides – de må foreksempel smelte malm for å kunne lage verktøy av metall. En slik måte å bruke spillet på, kan gi elevene en grunnleggende forståelse for hvordan ting faktisk fungerer, og de blir samtidig nødt til å ta stilling til de ulike komponentene som gjør at man kan overleve.

Økt leseforståelse med visualisering

En god metode for å forbedre elevenes forhold til sin egen leseforståelse, kan være å be dem om å visualisere det de har lest. I Minecraft får de mulighet til å rekonstruere ulike hendelser fra teksten helt ned på detaljnivå. Elevenes egne konstruksjoner kan brukes under elevpresentasjoner, og de kan også bruke dem for å lage tolkninger på hva de selv tror vil skje videre i teksten.

Minecraft kan være et svært nyttig digitalt hjelpemiddel for elever og lærere, men fordrer at læreren på forhånd har satt seg grundig inn i spillet, og videre har klare mål for hva elevene skal lære.

Å kun sette eleven foran spillet med en intensjon om at det skal lære er ikke nok: som all annen læring, må også den digitale læringen planlegges.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Les mer om: