Mini-radio erstatter alle ledninger

Fra headset til telefon, fra kamera til PC - overalt kreves ledninger i utallige proprietære formater. - Ericssons nye Bluetooth-modul gjør alle slike ledninger overflødige, forteller Erik Larsen på selskapets stand på NorBit.

Fra headset til telefon, fra kamera til PC - overalt kreves ledninger i utallige proprietære formater. - Ericssons nye Bluetooth-modul gjør alle slike ledninger overflødige, forteller Erik Larsen på selskapets stand på NorBit.

Bluetooth er en internasjonal standard for trådløst samband over korte avstander. Initiativtakerne er Ericsson, Intel, IBM, Nokia og Toshiba. Over 700 selskaper støtter standarden. Navnet er etter danskekongen Harald VII Blåtand (?? - 936), som tildeles æren for å ha samlet Danmark til ett rike.

Standarden har to modus, et for punkt til punkt samband, og et for selvkonfigurerende nettverk med opptil åtte noder. Ericssons nye lille Bluetooth-modul, eller rettere sagt Bluetooth Communication Module, retter seg mot anvendelser innen punkt til punkt samband. Den består av en prosessor for å formidle data og tale, en liten radiosender/mottaker, og integrert programvare for link og grensesnitt. Rekkevidden er ti meter. Båndbredden er 1 Mbps. Frekvensen er 2,4 GHz.

- Vi tenker oss modulen i apparater som bord PC-er, bærbare PC-er, lommemaskiner, mobiltelefoner, headset, digitale kameraer, mus, tastaturer, skrivere og så videre. Den passer til alle apparater som kurant utveksler signaler med andre apparater. Båndbredden er for liten til å utveksle TV-signaler, men passer utmerket til lyd. Det er allerede prototyper av Bluetooth-tilpassede høyttalere.

Bluetooth har den store fordelen i forhold til infrarød overføring at det ikke behøver å være "øyekontakt" mellom apparatene. Kontakten opprettholdes bare apparatene er i nærheten av hverandre. Synkronisering av avtalebok mellom en Bluetooth-PC og en Bluetooth lommemaskin eller mobiltelefon, går automatisk i bakgrunnen bare begge er slått på og avstanden er mindre enn ti meter.

Ericsson har laget en egen utviklingspakke for bedrifter som ønsker å tillempe Bluetooth i sine produkter.

- Vi har fått pågang fra en rekke norske bedrifter som forteller at dette er noe de har ventet på lenge. Utviklingspakken fordrer ikke annet utstyr enn en PC. Anvendelser er alt fra bompengeløsninger og andre former for adgangskontroll til styringssystemer for lagre. Modulene koster bare noen få dollar per stykk, og er utmerket egnet til å holde rede på hvor bevegelige gjenstander befinner seg.

En av Ericssons idéer er at Bluetooth kan inngå i mobiltelefonbasert betalingsformidling.

- Løsningen kan forutsette at mobilen fungerer som digital pengepung. For å overføre penger til telefonen kreves Bluetooth i minibank og telefon, og for å betale kreves Bluetooth i telefon og kasseapparat. Autentisering skjer gjennom en egen liten tommelavtrykksleser. Det er laget en slik som knapt merkes når den koples nederst på telefonen.

Til toppen