Minimalt igjen av SCOs Linux-søksmål

Minimalt igjen av SCOs Linux-søksmål

Dommerne høvler, og SCOs Linux-søksmål minner om presangen som Lillebror snekrer til mor.

SCO Group forferdet mange da de i mars 2003 anklaget IBM for å ha brukt kode som SCO hadde opphavsrett til, som gave til Linux, og krevde én milliard dollar i erstatning.

Det ble mye rabalder til å begynne med. Så roet det seg ned da SCO nølte med å oppgi hva slags bevis de hadde. Det ble stort sett antatt at SCO hadde lite å fare med. Linux-markedet fortsatte å vokse, og knapt noen enset SCO med en Linux-lisensbetaling.

I juni i år kom et juridisk sett avgjørende vendepunkt. Dommer Brooke Wells i delstaten Utah anførte at SCO, i motsetning til de fleste som anklager andre for tjuveri, ikke var i stand til å fortelle hva som var stjålet, trass i at søksmålet mot IBM inneholdt 293 anklagepunkter. SCO har bare sendt over en bunke med kildekode. Ifølge Wells er det som om en butikkeier brukte katalogen sin som bevismateriale for å slippe å oppgi hva en påstått nasker faktisk skulle ha fått med seg.

IBM ba Wells avvise 198 av disse punktene. Wells ga IBM bare delvis medhold, og skar bort bare 187 av dem.

SCO anket, og ankedomstolen ga sin kjennelse i går: Den opprettholder høvlingen til Wells. 187 anklagepunkter er gjort til spon, og søksmålet er begrenset til 106 punkter.

Ankedommer Dale Kimball bemerket at SCO har ingen grunn til å spille overrasket: Det er ingen sammenheng mellom bevismaterialet og det påståtte kodetjuveriet.

Etter høvlingen kom Kimball med en regelrett overhøvling: Han avvist SCOs protester, og gjorde om på rekkefølgen som SCOs Linux-søksmål skal behandles i. Det betyr at SCO mot IBM behandles tidligst i 2008, mens SCO mot Novell kommer opp i 2007.

Logikken i dette er innlysende. Forutsetningen for SCO mot IBM er at SCO eier Unix-koden som skal ha være misbrukt i Linux. På grunn av et motsøksmål fra Novell, dreier SCO mot Novell om hvorvidt SCO faktisk eier Unix-koden, slik de påstår. Novell påstår at Unix-koden er deres. Får Novell medhold, er det lite sannsynlig at SCOs søksmål mot IBM kommer opp overhode.

SCO har ikke gitt til kjenne noen kommentar. IBMs eneste kommentar, gitt til Forbes, er at dommerens kjennelse taler for seg selv.

    Les også:

Til toppen