Minimalt med kvinner trass underskudd på IT-kompetanse

En Cisco/IDC-undersøkelse i 13 vesteuropeiske land, blant dem Norge, viser minimal vekst i kvinneandel, trass voksende underskudd på kompetanse innen IT-nettverk.

En Cisco/IDC-undersøkelse i 13 vesteuropeiske land, blant dem Norge, viser minimal vekst i kvinneandel, trass voksende underskudd på kompetanse innen IT-nettverk.

En undersøkelse som IDC har gjennomført på oppdrag fra Cisco, viser at underskuddet på spesialister innen IT-nettverk var på rundt 200.000 årsverk i 2000, og at det vil vokse til 500.000 innen 2004. IT-nettverk utgjør følgelig et fagfelt det er svært trygt for ungdom å utdanne seg til.

I landene som var med i undersøkelsen - Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia - var bare 5,6 prosent av nettspesialistene kvinner i 2000. Prognosen viser at den vil vokse, men bare svært sakte, til 7,3 prosent i 2004.

Landene med høyest kvinneandel i dag er Frankrike, Belgia, Spania og Storbritannia. Norge lå betraktelig under gjennomsnittet i 2000, med 4,8 prosent kvinneandel blant nettverkspesialistene, men når 7,4 prosent i 2004, så vidt over gjennomsnittet. I 2004 ventes Frankrike å bli ledende med 12,4 prosent kvinner, mot 9,0 prosent i Spania og 8,9 prosent i Finland.

Prognosene bygger dels på registrerte trender, dels på 400 intervjuer med folk som rekrutterer nettspesialister til sine organisasjoner.

IDC mener mangelen på kvinnelige rollemodeller og generelle fordommer mot kvinner i teknologi forklarer hvorfor kvinneandelen ikke øker mer.

Til toppen