Minister Meyer vil samle hele IT-Norge til debatt

Moderniseringsminister Morten Meyer setter av en halv dag til å diskutere IT-Norge med IT-bransjen.

Moderniseringsminister Morten Meyer setter av en halv dag til å diskutere IT-Norge med IT-bransjen.

Mandag 23. august samler moderniseringsminister Morten Andreas Meyer store deler av IT-bransjen til en tre timers ettermiddagsdebatt om IT-Norges fremtid.

Blant de inviterte er Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas, Accenture-sjef Nils Øveraas, professor Dag Wiese Schartum og andre.

Det er representanter for norsk næringsliv, frivillige organisasjoner og akademia som samles for å diskutere IT-politiske veivalg og utviklingen av offentlige elektroniske tjenester.

- Hensikten er å avklare forventninger, muligheter og hindringer for gjennomføring av moderniseringsministerens planer om få plass en trygg og sikker e-signaturløsning, én felles inngangsdør til offentlige tjenster på nett og bedre samordning av data på tvers av sektorer og forvaltningsnivå til brukerens beste, heter det i en melding fra departementet.

Et annet viktig mål er å bygge allianse mellom staten og private aktører i IT-bransjen, heter det i meldingen. I tillegg til statsråden åpningsinnledning, skal Jon Fredrik Baksaas (Telenor), professor Dag Wiese Schartum, Tom Bolstad (Bedriftsforbundet), Erik Lund Isaksen (Forbrukerrådet), Nils Øveraas (Accenture) holde korte innledninger til diskusjonen.

Til toppen