JUSS OG SAMFUNN

Minnepinne skal gi snarvei til Europa

Ny fremdrift for milliardprosjekt.

Digitalt lagret informasjon skal gjøre grensekontrollen ved Schengen-området enklere for folk utenfor EØS-landene.
Digitalt lagret informasjon skal gjøre grensekontrollen ved Schengen-området enklere for folk utenfor EØS-landene. Bilde: Colourbox/TUM Kjersti Magnussen
7. aug. 2015 - 14:17

EU foreslår å ta i bruk teknologi for å få fart på grensekontrollene for trafikken inn og ut av Schengen-området. Det vil blant annet si Norges grenser.

Samtidig er målet å få bedre oversikt over omfanget av personer med ulovlig opphold.

Planleggingen har pågått i flere år, og prosjektet er anslått til å koste 1,1 milliarder euro.

En minnepinne eller -brikke med persondata skal gi smidigere grensekontroll for borgere fra land utenfor EØS.

Les også: Norsk kryptopinne inntar Tyskland

Mindre kø

EU-Kommisjonen la frem sitt forslag til løsning i vinter, og ror en drøy uke siden startet den en såkalt konsultasjon om prosjektet "Smart Borders Package" - "Smarte grenser".

Frem til slutten av oktober er målet å få inn konstruktive innspill til forslagene, om hvordan grensekontrollen kan bli mer effektiv og sikker.

Da tenker man på både de som reiser, de som skal ta unna kontrollkøene og de offentlige budsjettene.

Les også: Forbyr dyr roaming i nesten hele Europa

Entry Exit System

Forslaget går ut på at ny teknologi skal tas i bruk for å etablere to nye systemer.

Det ene kalles Entry Exit System (EES) og er et system for inn- og utreisekontroll av alle tredjelandsborgere.

Mens det i dag føres kontroll over alle som reiser inn i Schengen-området, finnes det ikke noen tilsvarende kontroll for dem som reiser ut.

– Man har dermed ikke noen kontroll over mennesker som kommer lovlig inn, men som ikke drar ut når oppholdstillatelsen opphører. Ved å få plass en systematisk utreisekontroll, vil man få informasjon om hvem som reiser inn og også hvem som reiser ut når de skal, lyder fremstillingen fra den norske EU-delegasjonen.

Det er ikke meningen at EES skal spore opp personer som oppholder seg ulovlig i Schengen-området. Hensikten er å få informasjon om antall ulovlige opphold, fra hvilke land personene kommer fra og hvem de er.

Les gjerne: 5G kan gi omsetning for mer enn 500 milliarder kroner

Minnepinne på reisen

Det andre systemet EU vil innføre kalles Registered Travellers’ programme (RTP) og handler om forenklet grensekontroll for forhåndsgodkjente tredjelandsborgere.

Formålet med dette programmet er å gjøre innreise enklere for personer som reiser ofte.

Programmet innebærer at denne gruppen reisende skal kunne søke om å få en type minnebrikke hvor alle relevante personlige opplysninger er lagret.

Ved grensene vil det installeres maskiner som kan lese av denne informasjonen, og hvor man identifiserer seg biometrisk.

Det vil si med øyeskanning eller fingeravtrykk.

Les også: Biometriløsninger på utdaterte XP-maskiner

Doblet trafikk

Slik kan kontrollen automatiseres, og man vil kunne frigi arbeidsressurser.

– Dette systemet skal gjøre kontrollen både raskere og mer pålitelig. Det er allerede svært mange som krysser grensene, men man venter også en sterk økning de neste årene. Lufttrafikken ventes å dobles innen 2030. Dette kan medføre lang ventetid i grensekontrollen, med mindre man moderniserer og effektiviserer systemene. Det er viktig for EU og Europas framtid at verken turister eller handelspartnere avskrekkes fra å reise, skriver migrasjonsråd Magne Holter i den norske EU-delegasjonen i forbindelse med fremleggelsen av Kommisjonens forslag sist vinter.

Les også: Pc på størrelse med en minnepinne

9 milliarder

Det er satt av 1,1 milliarder euro til arbeidet, drøyt 9 milliarder kroner. Mer detaljert er det planlagt 513 millioner euro til EES og 587 millioner euro til RTP.

Målet er at disse investeringene skal føre til store innsparinger for grensekontrollene.

Innføring av "minnepinne-prosjektet" RTP kan ifølge Kommisjonen gi en innsparing på 40 prosent, eller 500 millioner euro årlig for Schengen-området.

Norge har stilt seg positiv til forslaget, men har også understreket at både EES og RTP må utvikles parallelt for at man skal oppnå den ønskede balansen mellom forenkling/effektivisering og økt sikkerhet.

I tillegg trekker den norske EU-delegasjonen frem at konsekvensene for personvernet må på bordet.

Så du denne? Slik skal ekspertene stoppe IT-tabbene

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.